Chlorek żelaza (III) nazywany również chlorkiem żelazowym to nieorganiczny związek chemiczny będący solą kwasu solnego i żelaza na stopniu utlenienia III. Chlorek żelaza (III) jest ciałem stałym przyjmującym barwy od pomarańczowej od ciemnobrązowej. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie, a jednocześnie charakteryzuje się stosunkowo niską temperaturą topnienia. W warunkach normalnych bezwodny tlenek żelaza (III) jest silnie higroskopijnym (przejawiającym zdolność do wchłaniania wilgoci z otoczenia) krystalicznym ciałem stałym, którego barwa zależy od rodzaju światła i jego kata padania.

Chlorek żelaza (III) otrzymuje się w trzech reakcjach chemicznych:

  • przez nasycenie chlorem wodnego roztworu chlorku żelaza (II), czego reakcję można zapisać w następujący sposób: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3,
  • przez syntezę pierwiastków, do której dochodzi w trakcie spalania żelaza w chlorze, czego reakcję można zapisać w następujący sposób: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3,
  • przez utlenianie chlorku żelaza (II) dwutlenkiem siarki w kwasie solnym, co można zapisać następująco: 4FeCl2 + SO2 + 4HCl → 4FeCl3 + S + 2H2O.

Ogólne zastosowanie chlorku żelaza (III)

Chlorek żelaza (III) znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i nie tylko. Wykorzystuje się go m.in.:

  • w hutnictwie do przerobu rud miedziowych i srebrowych,
  • jako zaprawę w farbiarstwie,
  • jako reagent osuszający w niektórych reakcjach chemicznych,
  • do wykrywania fenoli w analizie chemicznej leków,
  • w procesie otrzymywania chlorku winylu stanowiącego monomer do produkcji PCW,
  • jako koagulant do uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków.

Chlorek żelaza (III) a oczyszczanie ścieków

Na początek wytłumaczmy sobie, czym właściwie jest koagulant. Koagulant to substancja biorąca udział w procesie koagulacji, który polega na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty tworzące fazę ciągłą o nieregularnej strukturze. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że koagulant łyżka, która zbija rozproszone na powierzchni zupy oka tłuszczu w większe złożone z kilku lub kilkunastu mniejszych.

Roztwory koloidalne to jedne z często występujących rodzajów zanieczyszczeń wody i ścieków. Ich usunięcie potrafi być naprawdę trudne, ze względu na niewielkie rozmiary cząstek, z których się składają oraz ogromne siły powierzchniowe powodujące odpychanie elektrostatyczne (oddalanie się poszczególnych cząstek od siebie). W zasadzie jedyną skuteczną metodą oczyszczania ścieków z koloidów jest proces koagulacji (łączenia małych cząsteczek w duże). W procesie tym wykorzystuje się specjalistyczne związki chemiczne, jednym z nich jest właśnie chlorek żelaza (III).

Chlorek żelaza (III) doskonale sprawdza się podczas oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Jego zastosowanie pozwala na usunięcie ze ścieków osadów oraz metali ciężkich, co jest równoznaczne z uzdatnieniem wody technologicznej. Tym samym chlorek żelaza (III) jest jednym z najskuteczniejszych, a zarazem najtańszych na rynku produktów do koagulacji.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Chlorek żelaza występuje w opakowaniach:
500g – 1kg – 5kg – 25kg