Loading

Czteroboran sodu dziesięciowodny. Boraks

 

Sodu Czteroboran Dziesięciowodny

Synonimyboraks, dwusodu czteroboran dziesięciowodny
Wzór chemicznyNa2B4O7*10H2O
Masa molowa381,44
Numer CAS1303-96-4
Numer WEO215-540-4
Zastosowaniestosowany w produkcji przemysłowej, w szczególności: ceramiki, detergentów, szkła borokrzemowego, włókien szklanych izolacyjnych. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.
WłaściwościPostać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 9,2 (1,0% roztwór)
Temperatura topnienia: 32°C
Temperatura wrzenia: 1575°C (jako bezwodny)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 1,71-1,73 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: ok. 810 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 4,7% (20°C), 65,6% (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *