Gliceryna roślinna. Gatunek: czysty bez domieszek

Synonimyglicerol, propanotriol, gliceryna roślinna
Wzór chemicznyC3H8O3
Masa molowa92,1
Numer CAS56-81-5
Numer WE200-289-5
Zastosowanieprzemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny, tytoniowy
WłaściwościForma: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
pH: około 5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 18°C
Temperatura wrzenia: 290°C,
rozkład >290°C
Temperatura samozapłonu: około 429°C
Temperatura zapłonu: 177°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: 0,01 mbar (200°C)
Gęstość: 1,26 g/ml (200°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Gliceryna, glicerol (łac. Glycerolum) – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; jest najprostszym trwałym alkohoeml trójwodorotlenowy (triolem).

Głównym źródłem gliceryny w przemyśle są zwłaszcza tłuszcze roślinne ale również tłuszcze zwierzęce, które w reakcji z roztworami zasadowymi ulegają hydrolizie do gliceryny i mydła. Reakcja transestryfikacji, wykorzystywana do produkcji biodiesla, dostarcza dużych ilości gliceryny jako produktu ubocznego. Gliceryna jest obecna także w niektórych owocach i warzywach.

Glicerol odgrywa istotną rolę w fizjologii zwierząt np. u owadów ze względu na obniżanie punktu zamarzania i przechłodzenia ich płynów ustrojowych. Gliceryna pozwala zwiększyć tolerancję na zamarzanie, czyli odporność na powstawanie lodu w organizmie i przebywanie w skrajnie zimnym klimacie.

Gliceryna roślinna. Zastosowanie:

Gliceryna, jako doskonały rozpuszczalnik tłuszczów i innych lipidów, stosowana jest powszechnie do produkcji kremów, maści, pomadek i całej gamy innych produktów kosmetycznych. Stanowi niezwykle ważny surowiec do syntezy wielu różnorodnych związków chemicznych, np. pewnych gatunków mydeł. Oprócz zdolności do homogenizowania składników produktów kosmetycznych ma także własności nawilżające skórę (żele do masażu). Gliceryna używana jest również do produkcji materiałów wybuchowych (w procesie estryfikacji powstaje triazotan glicerolu), a także w garbarstwie (wysusza skórę dzięki silnym właściwościom higroskopijnym). Gliceryna jest nieocenionym składnikiem żywieniowym zwierząt hodowlanych.

Inne zastosowania:

  • w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i skórzanym
  • wykorzystywana jest do produkcji: barwników, płynów hamulcowych i chłodniczych
  • gliceryna znalazła zastosowanie jako dodatek do melasy przy paleniu shishy (fajki wodnej) oraz do słodzenia likierów,
  • wraz z glikolem propylenowym gliceryna jest powszechnie wykorzystywana jako składnik płynów do napełniania E-papierosów, maszyn do produkcji dymu na potrzeby przemysłu filmowego, pirotechnice, dyskotekach