Kwas Fosforowy

Synonimykwas fosforowy, kwas ortofosforowy, kwas fosforowy(V)
Wzór chemicznyH3PO4
Masa molowa97,995
Numer CAS7664-38-2
Numer WEO231-633-2
ZastosowanieDodatek spożywczy, półprodukt, odczynnik laboratoryjny, rozpuszczalnik odkamieniający, inhibitor korozji, środek do regulacji pH, środek odtłuszczający, nawozy.
WłaściwościPostać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: bezwonny
pH: < 1 (20°C)
Temperatura topnienia: -18°C – +27°C (75-93%)
Temperatura wrzenia: 135°C – 171 °C
Gęstość w temp. 20°C: 1,574 – 1,791 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,4
Prężność par w temp. 20°C: 0,04 hPa
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona