MSM to skrót od Methyl-Sulfonyl-Methan. Sama nazwa wskazuje już na naturalnie występujący związek siarki. Znaj-duje się on w tkance i w płynach wszystkich istot żywych – roślin, zwierząt i ludzi. Siarka z MSM i jej pokrewne związki składają się na 85% wszystkich związków siarki występujących w żywych organizmach. Wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, że siarka jest podstawowym i niezbędnym składnikiem wszystkich żywych istot. 96% naszego ciała składa się z jedynie pięciu pierwiastków: tlenu, wodoru, azotu, węgla i siarki. Ta ostatnia występuje co prawda w różnych formach, MSM jest jednak szczególnym związkiem, niezbędnym dla każdego procesu przemiany materii.

Siarka, sprawdzony środek uzdrawiający

Od setek lat wiemy, że źródła zawierające siarkę przynoszą ulgę przy wielu rodzajach bólu, artretyzmie i reuma-tyzmie. W dwudziestym wieku było stosowanych wiele preparatów siarkowych (sulfonamidów) do zwalczania infekcji bakteryjnych. Maści i pasty siarkowe były produkowane ze względu na ich właściwości antybakteryjne i przeciw-zapalne. DMSO (dimethylsulfoxid – chemiczny krewny MSM) jest stosowany farmaceutycznie w wielu krajach w przypadku kontuzji sportowych, artretyzmu, stanow zapalnych pęcherza i udarów mózgu

MSM został, w ramach prac badawczych, dokładnie zbadany przez doktorów Stanleya Jacoba i Roberta Herschlera z Portland University w Oregonie, USA. Wspólnie badali oni biologiczne efekty stosowania DMSO na na zwierzę-tach. Po latach naukowych obserwacji rozszerzyli swe badania na ludzi. Zbadali i udokumentowali wiele zadzi-wiających terapeutycznych właściwości DMSO, jak na przykład jego uzdrawiające działanie w przypadku bólów mięśni i stawów, reumatycznego artretyzmu, raka skóry, liszajów, stanów zapalnych kaletki maziowej, emphyzemy i chronicznego stanu zapalnego cewki moczowej. W 1963 roku opublikowali wyniki swoich badań nad DMSO i dzisiaj w ponad 50 krajach produkuje się i stosuje farmaceutyki na bazie tego związku.

DMSO wykazuje jednak znaczne działania uboczne, prowadzące do bardzo nieprzyjemnych, chociaż niezagrażają-cych życiu komplikacji: nieświeży oddech, alergiczne reakcje skóry (pokrzywka), zakłócenia pracy wątroby, niewydol-ność nerek i niestabilność układu krążenia. W trakcie późniejszych studiów Jacob i Herschler wpadli na MSM, krewnego DMSO i odkryli, że właśnie on jest uzdrawiającą substancją czynną występującą w DMSO. Na skutek tego nauka zintensyfikowała kliniczne studia i dzisiaj wiemy już, że pozytywne skutki terapeutyczne MSM są osiągane beż żadnych szkodliwych działań ubocznych, bez względu na wysokość dawkowania.

Naturalne źródła w żywności

Ponieważ w roślinach znajduje się MSM, wszystkie istoty żywe doprowadzają tę substancję poprzez pożywienie. Ma to miejsce albo bezpośrednio poprzez spożywanie roślin lub pośrednio – poprzez jedzenie mięsa. Organizm ludzki przyswaja MSM ze świeżych warzyw, owoców, mięsa i owoców morza. Również świeże mleko krowie zawiera duże jego ilości.

Niestety, zawartość MSM drastycznie spada w procesie ogrzewania i innych technik przeróbki środków spożyw-czych. Również metody nowoczesnego rolnictwa odbierają roślinom duże ilości zawartego w nich MSM.

Uniwersalny środek uzdrawiający

MSM jest białym, krystalicznym proszkiem, bez zapachu i bez smaku. W badaniach laboratoryjnych i klinicznych oka-zał się być niezwykle skutecznym środkiem uzdrawiającym, nieobarczonym ujemnymi działaniami ubocznymi. Dodat-nie skutki zdrowotne były najpierw przez wiele lat wypróbowywane na zwierzętach, potem na ludziach, a ich wyniki zostały opublikowane w czasopismach medycznych. MSM jest niezwykle pożytecznym suplementem żywnościowym, a przeprowadzone badania wykazały, że niedobór MSM w organizmie ma krytyczne skutki na funkcje ciała i stan zdrowia człowieka. Doktor Jacob wypróbował MSM na ponad 15000 pacjentów cierpiących na różne choroby. Stwierdzono przy tym uzdrawiające skutki już przy dawkach wynoszących od 250 mg do 750 mg dziennie. Nie zaobserwowano przy tym żadnych działań ubocznych, nawet przy dawkach 5000 mg dziennie.

MSM ma bardzo wiele zastosowań:

Stosowany doustnie pomaga przy:

chronicznych bólach
chronicznym zmęczeniu
chorobach grzybicznych
infekcjach cewki moczowej
chorobie Alzheimera
zapaleniu płuc
reumatyzmie
migrenach
chorobliwym tyciu
cukrzycy
PMS (syndromie przedmiesiączkowym)
zakłóceniach pracy wątroby
gruźlicy
katarze siennym
porannym znużeniu
wahaniach poziomu hormonów
promieniowaniu

Stosowany zewnętrznie działa przeciwko:

akne
zgnieceniom
egzemie
żylakom
zapaleniu kaletki maziowej i ścięgien
bólom mięśni
oparzeniom
grzybicy stóp
oparzeniom słonecznym
zgadze i obstrukcji

Zgaga i problemy z kwasami żołądkowymi rozprzestrzeniają się dzisiaj coraz bardziej z powodu nieprawidłowego odżywiania. Zbyt często stosowane środki farmaceutyczne (antazidy) do neutralizacji kwasów żołądkowych nieko-niecznie przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia. Regularne ich przyjmowanie zmienia współczynnik PH ciała i jest obarczone skutkami ubocznymi, niszczącymi wątrobę, powodującymi bezsenność, wywołującymi stany zapalne jelit, bóle głowy, etc..

MSM reguluje współczynnik PH bez powodowania żadnych skutków ubocznych. Pacjenci cierpiący na ostrą nadkwa-sotę żołądka byli skutecznie leczeni MSM. Ponieważ nie występowały żadne działania uboczne, dawkowanie mogło być – na życzenie niektórych pacjentów – zwiększone do 2000 mg dziennie.

Alergie

Doktor Jacob opisywał, że leczenie pacjentow alergików za pomocą MSM, bez względu na to, czy chodziło o alergie na środki spożywcze, czy alergie środowiskowe, dawało bardzo zadawalające rezultaty. MSM działało równie dob-rze jak konwencjonalne preparaty antyhistaminowe – jednakże bez działań ubocznych.

Serie badań zostały przeprowadzone na trzech głównych rodzajach alergii, a dawkowanie wahało się między 50 mg i 1000 mg dziennie:

Alergie środowiskowe, spowodowane wpływem środowiska: na kurz, sierść zwierząt, wełnę czy pyłki kwia-towe. Pacjenci stwierdzili tu znaczną poprawę, aż do całkowitego ustąpienia reakcji alergicznych, jak np. stany zapalne, napięcie mięśni, swędzenie i ogólny stan złego samopoczucia. MSM działało także dodatnio w przy-padku astmy i kataru siennego. Pacjenci dono-sili, że dzięki przyjmowaniu MSM mogli znacznie obniżyć dawkowanie syntetycznych lekarstw.

MSM stanowi też skuteczną ochronę przed środkami owadobójczymi, ponieważ neutralizuje znajdujące się w nich – i w gazach nerwowych – trujące substancje (acetylcholinestarazy). Dodatkowo pobudza wydzielanie z moczem substancji powstałych z wodorków węgla.

Alergie na środki spożywcze: Dzięki przyjmowaniu 100 mg do 1000 mg MSM dziennie doszło do drastycz-nego zmniejszenia skutków wszystkich znanych alergii, od na mleko, poprzez ryby aż do zboża.

Uczulenia na lekarstwa: Znacznie zmniejszyły się lub całkiem ustąpiły reakcje alergiczne na aspirynę, lekarstwa przeciwartretyczne i inne doustne antybiotyki. Dawkowanie wynosiło w tym przypadku do 1000 mg dziennie.

Osteoartretyzm

Prawie 70% kobiet i duża liczba mężczyzn cierpią, wraz z postępującym wiekiem, na osteoartretyzm. Ta forma artre-tyzmu zaczyna się zanikiem i denegeracją chrząstek stawowych, prowadząc w ten sposób do bolesnych stanów zapalnych stawów, czasami też do powstawania cyst. Medycyna konwencjonalna stosuje w tym przypadku przeciw-zapalne środki farmaceutyczne i preparaty przeciwbólowe, często wykazujące znaczne działania uboczne.

Podczas prac porównawczych z pacjentami chorymi na osteoartretyzm MSM wykazało takie same właściwości prze-ciwbólowe i przeciwzapalne, nie powodując jednak żadnych skutków ubocznych.

Reumatyczny artretyzm

40% ludzi w wieku ponad 65 lat cierpi na jedną z form reumatycznego artretyzmu. W przypadku specjalnie w tym celu wyhodowanych myszy, podawanie MSM spowodowało prawie całkowite zatrzymanie przebiegu choroby, podczas gdy w grupie porównawczej w dalszym ciągu miała miejsce postępująca degeneracja masy chrząstkowej.

W przypadku ludzi, optymalną dawką początkową jest do 5000 mg MSM dziennie, wraz z równie wysoką dawką (5000 mg) witaminy C. Po około dwóch tygodniach, po ustąpieniu obrzęków i stanu zapalnego, aby całkowicie za-kończyć przebieg choroby, wystarczy przyjmować 250 mg do 750 mg dziennie. Przeprowadzone badania wykazały, że MSM może zwalczyć opuchliznę i stan zapalny, złagodzić w ten sposób ból oraz nie dopuścić do usztywnienia stawów.

Rak piersi i jelit

Doświadczenia ze zwierzętami wykazały, że doustne podawanie MSM opóźnia wystąpienie raka piersi. Przeprowa-dzono w tym celu testy na szczurach. Grupa otrzymująca MSM została tak samo skażona chemikaliami wywołującymi raka jak i grupa porównawcza. W grupie MSM pierwsze ko-mórki nowotworowe stwierdzono o 130 dni później, niż w grupie porównawczej. Transponując to na warunki ludzkie, rak piersi u kobiet wystąpiłby 13 lat później. Podobne rezultaty otrzymano podczas badań nad rakiem jelit.

Choroby płuc

Badania wykazały, że MSM może pomóc w czałym szeregu problemow z płucami. Dzięki jego stosowaniu, w połą-czeniu z odpowiednimi ćwiczeniami i dietą, całkowicie udało się na przyklad wyleczyć bronchit, krótki oddech (za-dyszkę), cysty płuc i kaszel palaczy.

SLE (System Lupus Erythematodes)

SLE jest występującym okresowo stanem zapalnym tkanek, któremu towarzyszy gorączka, zmęczenie, bóle stawów i nieprzyjemne wysypki. Stan zapalny może niekorzystnie wpłynąć na serce, płuca, nerki, żołądek i jelita. Na oddziale Medycyny Uniwersytetu w Portland, Oregon, dodatnie działanie MSM zostało dokładnie zbadane i udokumentowane.

Bóle mięśni

MSM powoduje znaczną poprawę przy bolących mięśniach lub chorobach mięśni szkieletu. Postępy w zdrowieniu są jeszcze szybsze przy jednoczesnym podawaniu witaminy C. Badania kliniczne wykazują, że MSM doskonale nadaje się do terapii skurczów nóg i pleców, napięcia mięśni i ogólnie do gojenia się ran. MSM jest więc często stosowany przez atletow i w medycynie sportowej. Pomaga w przypadku przetrenowanych partii mięśni i przy przeciążeniu. Okres rekonwalescencji skraca się a kontuzje leczą się szybciej.

Pasożyty

MSM może być z bardzo dobrym skutkiem zastosowany do zwalczania infekcji skórnych wywołanych przez pasożyty. Równie skutecznie zwalcza on grzybicę skóry i stóp jak i tineę (epidermiczną chorobę skóry).

MSM działa również wewnętrznie przy giardii, trychninach i robakach jelit (Nematodes, Enterobius, etc.). Naukowcy uważają, że MSM uniemożliwia pasożytom dostęp do receptorów powierzchni błon śluzowych. W doświadczeniach udało się zwalczyć pasożyty w ciągu 120 dni poprzez poda-wanie 750 mg do 1500 mg MSM dziennie.

Blizny

Stosowany zewnętrznie (jako krem lub żel) MSM może zmniejszyć nieatrakcyjne blizny pooperacyjne, oparzeniowe i po zranieniach. Działa przy tym na tkankę, zmiękczając ją i w ten sposób umożliwiając usunięcie zniszczonych ko-mórek. Małe blizny często całkowicie znikają. Krem/żel należy przy tym stosować kilka razy dziennie.

Skóra, włosy i paznokcie

MSM wpływa na proteiny kolagenu, poprawiając w ten sposób elastyczność skóry i tkanki łącznej. Stwierdzono po-prawę w przypadku akne, poparzeniach, grzybicy i wywołanych wiekiem zmian skóry.

Sklerodermia

Sklerodermia to zmiany skóry i tkanki łącznej, występujące głównie u osób starszych, polegające na chorobliwym usztywnieniu tkanek. Może przy tym dojść do unieruchomienia (n.p. palcow) lub do zastygnięcia (jak maska) twarzy. Badania wykazały, że MSM nadaje usztywnionym tkankom ponownie elastyczności.

Dawkowanie

Lekarze zalecają 500-1000mg MSM jako suplementu żywnościowego. W przypadku pobierania terapeutycznego, dawka zależy od rodzaju choroby, stanu zdrowia i funkcji immunologicznych. Pewną rolę odgrywa tu także waga ciała. Aby skutecznie zadziałać, MSM musi być regularnie i codziennie przyjmowane przez dłuższy okres czasu, W cięższych przypadkach można zwiększyć dawkę do 5000 mg dziennie, bez obawy o działania uboczne. Jedno-czesne przyjmowanie witaminy C zwiększa skuteczność MSM.

Pierwsze pozytywne skutki pojawiają się zazwyczaj po około trzech tygodniach, czasami może to jednak potrwać na-wet do ośmiu tygodni. W przypadku przyjmowania wyższych dawek, należy je rozłożyć na cały dzień (n.p. 4 x 500 mg przez cały dzień). Przy stosowaniu zewnętrznym można nakładać krem lub żel według potrzeby.

Źródło:
http://natura.leczy.w.interia.pl/Produkty/Informacje3/MSM/msm.html