NITRO RC 01
– rozcieńczalnik lepszy od innych?

Zanim skupimy się na właściwościach NITRO RC 01 odpowiemy na pytanie czym właściwie jest rozcieńczalnik i do czego służy i czym równi się od rozpuszczalnika.

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki to substancje często mylone. Gors osób uważa, że mają takie same właściwości i mogą być użytkowane zamiennie. Często faktycznie to, czy użyjemy rozpuszczalnika, czy dedykowanego rozcieńczalnika nie będzie miało większego znaczenia. Są jednak sytuacje, w których powinniśmy dokonać świadomego i przemyślanego wyboru, gdyż zastosowana substancja ma ogromny wpływ na jakość wyrobu gotowego.

Rozpuszczalnik to ciecz o właściwościach umożliwiających tworzenie roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym rozpuszczalnikiem jest woda, niestety nie zawsze okazuje się ona trafnym wyborem. Większość rozpuszczalników to ciecze będące związkami chemicznymi o małej lepkości i stosunkowo niskiej temperaturze wrzenia. Fakt, iż charakteryzują się one małą lepkością sprawia, że mogą dość łatwo penetrować rozpuszczaną substancję tworząc spójną konsystencję produktu wynikowego. Niska temperatura wrzenia też nie jest tu bez znaczenia gdyż umożliwia oddestylowanie roztworu i odparowanie rozpuszczalnika.

Rozcieńczalnik to związek chemiczny powstający w wyniku zmieszania z sobą różnych rozpuszczalników lub rozpuszczalników i rozcieńczaczy. W przeciwieństwie do czystych rozpuszczalników rozcieńczalniki wykorzystuje się przede wszystkim do rozcieńczania wyrobów lakierowanych i nadawania im odpowiedniej lepkości, rzadziej do usuwania farb i lakierów oraz tłustych plam po smarach i olejach.

NITRO RC 01

NITRO RC 01 jest bezbarwną niskolepką cieczą o gęstości od 0,870 do 0,880 kg/L. Rozcieńczalnik NITRO RC 01 jest mieszaniną związków organicznych, która charakteryzuje się niską zawartością siarki. Zdecydowanie polepsza rozlewność lakieru, jednocześnie nie powodując zmiany koloru rozcieńczanego wyrobu.

NITRO RC 01 jest identyfikowany jako wyrób wysokiej jakości, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta. To rozcieńczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, a także farb, lakierów, klejów oraz mas uszczelniających. Ze względu na swoje właściwości może być stosowany do czyszczenia pędzli oraz innych narzędzi i elementów zabrudzonych podczas malowania.

Zastosowanie

NITRO RC 01 znajduje zastosowanie przede wszystkim jako rozcieńczalnik, w drugiej kolejności jako zmywacz do lakieru. Stosując produkt do rozcieńczania należy postępować zgodnie z instrukcjami produktu rozcieńczanego. To bardzo ważne, gdyż różne substancje mogą wymagać aplikacji innych ilości rozcieńczalnika. Dla pewność najlepiej przeprowadzić próbę na małej ilości produktu i sprawdzić, jak produkt rozcieńczany i rozcieńczalnik współpracują z sobą.

Stosując NITRO RC 01 jako zmywacz do lakieru postępujemy identycznie, jak w przypadku tradycyjnego rozpuszczalnika. Zabrudzone lakierem elementy zanurzamy w rozcieńczalniku lub przecieramy je zwilżoną rozcieńczalnikiem szmatką, aż do momentu uzyskania oczekiwanego efektu.