Magnezu Siarczan

Synonimysól Epsom, sól gorzka, sól angielska, siarczan(VI) magnezu
Wzór chemicznyMgSO4
Masa molowa120,36
Numer CAS7487-88-9
Numer WE231-298-2
WłaściwościForma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7,9 (50 g/l H2O; 20°C)
Temperatura topnienia: 1124°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Gęstość: 2,66 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 269 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych