Loading

Posts Tagged:formaldehyd

Formalina – więcej niż preparat do konserwacji i przechowywania preparatów biologicznych

O formalnie słyszał praktycznie każdy. Większość z nas kojarzy tę nazwę w kontekście lekcji anatomii w prosektorium, gdzie preparaty anatomiczne przechowuje zanurzone w basenach wypełnionych niczym innym, jak właśnie formaliną. 

Formalina to określenie odnoszące się do nasyconego roztworu wodnego formaldehydu (aldehydu mrówkowego). Aldehyd mrówkowy nazywany również formaldehydem to organiczny związek chemiczny charakteryzujący się dobrą rozpuszczalnością w wodzie, silnym działaniem bakteriobójczym oraz działaniem denaturującym na białka.  Aldehyd mrówkowy jest konserwantem oraz środkiem odkażającym o szerokim spektrum zastosowań. W sprzedaży najczęściej spotykany jest w postaci 35-40% roztworu w wodzie, czyli omawianej formaliny. Formalina to bezbarwna ciecz o drażniącym ostrym zapachachu i smaku. Nasycony roztwór wodny formaldehydu jest silnie toksyczny i bakteriobójczy, ścina białka – zarówno strukturalne, jak i enzymatyczne.

Formalina jest łatwiejsza w stosowaniu niż czysty formaldehyd przede wszystkim ze względu na swoją postać. O ile roztwór ma postać cieczy, o tyle sam formaldehyd w warunkach normalnych występuje w postaci gazu. Formalina miesza się z etanolem, który służy do jej stabilizowania. W czystej postaci formalina wykazuje tendencje do polimeryzacji do trioksanu lub polioksymetylenu.

Zastosowanie najbardziej znanego preparatu do konserwacji i przechowywania materiału biologicznego i anatomicznego

Zastosowania formaliny są mnogie i bardzo zróżnicowane. Nasycony roztwór wodny formaldehydu jest wykorzystywany m.in.:

  • w różnych gałęziach przemysłu chemicznego,
  • przy produkcji tworzyw sztucznych,
  • przy produkcji gumy,
  • przy produkcji papieru.

W medycynie stężoną formalinę wykorzystuje się jako preparat do wypalania brodawek i cyst. W wodnym rozcieńczeniu (ok. 1-2%) stanowi środek antyseptyczny, odkażających i przeciwpotny. Kilkuprocentowe roztwory wodne formaliny stosuje się także w muzealnictwie i branży związanej z renowacją dzieł sztuki – doskonale sprawdzają się bowiem jako środki do konserwacji obrazów malowanych farbami zawierającymi substancje białkowe. W tradycyjnej fotografii roztwór wodny formaldehydu stosowano jako środek ścinający żelatynę, która była bazą emulsji fotograficznej.

Konserwacja i przechowywanie materiału biologicznego

Zastosowanie formaliny jako środka do konserwacji i przechowywania materiału biologicznego wymaga stosowania roztworów o odpowiednim stężeniu. W przypadku konserwacji preparatów biologicznych pochodzenia roślinnego stosuje się formalinę w stężeniu trzyprocentowym, w przypadku anatomicznych preparatów zwierzęcych wymagane jest silniejsze stężenie roztworu wodnego formaldehydu wynoszące pięć procent.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Formalina występuje w opakowaniach:
250ml – 500ml – 1L – 5L – 25kg
   ,,

Formalina – roztwór formaldehydu

Skład: formaldehyd 36-38%,  metanol > 5

Właściwości i działanie– formaldehyd wchodzi w reakcje z białkami powodując ich denaturację, działa zabójczo na przetrwalniki bakterii, na ich formy wegetatywne oraz wirusy i grzyby. Jako dodatek do pasz jest używana jako konserwant oraz dodatek do kiszonek.

Formalina w porównaniu z innymi środkami dezynfekcyjnymi w mniejszym stopniu wiąże z substancjami organicznymi, w związku z czym jej roztwory wnikają do gleby na głębokość 15 – 20 cm, działając skutecznie na drobnoustroje. Można ją stosować w roztworach wodnych, stanie gazowym lub postaci aerozolu, w postaci czystej jak również w mieszaninie z innymi środkami chemicznymi.

Wskazania

odkażanie budynków inwentarskich

odkażanie maszyn wylęgowych

odkażanie w komorach wełny, odzieży ochronnej, skór i futer

Formalina jest jednym z najbardziej uniwersalnych i najlepszych środków do dezynfekcji obiektów hodowlanych, stosuje się przy wszystkich chorobach zwierząt  w tym również ptaków. Ponieważ nie uszkadza odkażanych materiałów nadaje się do dezynfekcji wartościowych przedmiotów

Sposób użycia

Odkażanie pomieszczeń inwentarskich – mieszanina w proporcji  50 g KMnO4 + 100 ml formaliny na 10 m 3  do dezynfekcji gazowej – pomieszczenia powinny być szczelne, a temperatura w pomieszczeniach w granicach 15 – 50 °C, optymalna temp. wynosi 30 – 50 °C.Stosować przy wilgotności względnej min. 70 %

Pary formaldehydu otrzymuje się za pomocą aparatów lub sposobem bezaparaturowym. Do naczyń metalowych, których objętość wynosić ma jedną tysięczną objętości odkażanego pomieszczenia, wlewa się formalinę do której dodaje się 50 % wody, a następnie nadmanganian potasu

Odkażanie aparatów wylęgowych – na 1m3 objętości odkażanego aparatu wylęgowego potrzeba 45 g formaliny, do której dodaje się 30 g nadmanganianu potasowego i 20 ml wody.

Odkażanie jaj do inkubacji – na 1m3 pomieszczenia 30 ml formaliny, 20 g KMnO4, 15 ml wody przez okres 20 minut

formaldehyd w połączeniu z sodą żrącą działa silnie na pleśnie w pomieszczeniach chłodniczych.

Czas stosowania

° 2 dni w budynkach inwentarskich

° 30 min w aparatach wylęgowych

Przechowywanie : z daleka od materiałów utleniających w temperaturze pokojowej. Długotrwałe przechowywanie, szczególnie w niższej temperaturze powoduje powstawanie osadu  (białe kłaczki ) w takim przypadku roztwór należy ostrożnie podgrzać do temperatury 50 °C

Uwagi: Mieszanina i opary są trujące, drażniące i palne. Skórę dobrze chronić przed bezpośrednim kontaktem.

Postępowanie w przypadku :

zatrucia : wynieść z miejsca narażenia. Zapewnić spokój /bezruch/ w pozycji półleżącej lub siedzącej.Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności /uczucie braku tchu/ podawać tlen. Ze względu na zagrożenie obrzękiem płuc zapewnić transport do szpitala.

skażenia lub oblania skóry : obmyć skórę dużą ilością bieżącej wody. Nie stosować mydła, środków zobojętniających /zasadowych – alkalizujących/. Założyć na oparzenia jałowy opatrunek.

skażenia oczu : płukanie oczu przez co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody. Konieczność pilnej konsultacji okulistycznej w każdym przypadku skażenia oczu.

zatrucie drogą pokarmową : nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia białko jaj kurzych ewentualnie mleko. Nie podawać środków zobojętniających. Zapewnić transport do szpitala.

Ostrzeżenie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

UWAGA! Towar podlegający przepisom ADR. Towar nie jest wysyłany firmą spedycyjną, możliwy jedynie odbiór osobisty lub po uzgodnieniu.

   ,,,,,