Loading

Posts Tagged:grafit

Dwutlenek krzemu – podobno jedna z 7 najdziwniejszych substancji wykorzystywanych w jedzeniu

Dwutlenek krzemu jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia. Tradycyjnie przyjmuje postać ciała stałego o dużej twardości. Występuje powszechnie na Ziemi jako kwarc, który jest składnikiem różnego rodzaju skał, piasku oraz wielu minerałach. Dwutlenek krzemu może również występować w formie uwodnionej jako chalcedon i jego odmiany.

Krzemionka – jak często nazywany jest zwyczajowo dwutlenek krzemu – jest związkiem powszechnie wykorzystywanym w produkcji zapraw murarskich, betonu oraz szkła. O dziwo, wśród licznych aplikacji dwutlenku krzemu znalazły się również zastosowania spożywcze. Można go znaleźć w żywności wysoko przetworzonej oraz daniach instant, które chroni przed nadmiernym zlepianiem się i spienianiem. Na skalę przemysłową dodawany jest także do różnych produktów sypkich, w związku z czym można go znaleźć w ryżu, soli, mieszankach mlecznych oraz niektórych przyprawach. Do czego jeszcze jest wykorzystywany?

Krzemionka w kosmetyce

Dwutlenek krzemu stosowany w kosmetyce to krzemionka płomieniowa, która zawdzięcza swoją nazwę procesowi produkcji, który polega na spalaniu czterochlorku krzemu w piecach wodorowych. Metoda ta została opracowana i opatentowana przez firmę Degussa Corp., Piscayaway, NJ i całkowicie zrewolucjonizowała światowy rynek kosmetyczny. Do sprzedaży trafiła krzemionka płomieniowa dostępna pod nazwą handlową AEROSIL®. AEROSIL® to pirogeniczny dwutlenek krzemu charakteryzujący się bardzo drobną strukturą, na którą składają się cząstki pierwotne o kształcie sferycznym. Dla ludzkiego oka AEROSIL® przyjmuje postać puszystego białego proszku.

W postaci krzemionki płomieniowej dwutlenek krzemu znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle produktów do pielęgnacji ciała. Zawdzięcza je właściwościom, które odpowiadają za konsystencję produktu, takim jak:

  • możliwość powlekania cząstek warstwą silikonową, a w konsekwencji zmniejszenie ich siły łączenia się,
  • tworzenie trójwymiarowego żelu w płynach poprzez tworzenie wiązań hydrogenowych,
  • wchłanianie substancji znajdujących się na jego powierzchni.

To sprawia, że dwutlenek krzemu jest wykorzystywany jako adsorber, składnik produktów przeciwstarzeniowych, środek odpieniający oraz środek wysuszający (podobne zastosowanie krzemionki znamy już z przemysłu spożywczego). AEROSIL® dodaje się także do różnych wyrobów jako środek uzupełniający, stabilizator, substancja żelotwórcza, substancja odpowiadająca za otrzymanie odpowiedniej lepkości produktu oraz środek zwiększający odporność na wodę.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Dwutlenek krzemu występuję w opakowaniach:
100g – 250g – 500g – 1kg – 5kg – 25kg


   ,,,,

Grafit – minerał o wielu twarzach?

Grafit – minerał o wielu twarzach?

Grafit to pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał należący do grupy pierwiastków rodzimych. To alotropowa odmiana węgla o licznych zastosowaniach i dużej popularności w przemyśle. Mimo swojej pospolitości grafit w przyrodzie jest rzadko spotykany w postaci dobrze wykształconych kryształów. Znacznie częściej występuje w postaci agregatów łuseczkowatych lub blaszkowatych, a nawet zbitej masy o szaroczarnej barwie.

Grafit jest odporny na działanie wysokiej temperatury. Bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Jest minerałem raczej kruchym, który można kroić. Jest nieprzezroczysty, a w dotyku raczej tłusty. Kontakt z nim pozostawia brudne ślady, tak na dłoniach, jak i innych powierzchniach.

Gdzie można znaleźć grafit?

Na terenie Polski grafit występuje przede wszystkim w postaci łupków grafitowych, które możemy znaleźć w okolicach Stronia Śląskiego. Może on również przyjąć postać wkładki skał grafitowych. Takie skały napotyka się w okolicach Strzelina, Dzierżoniowa, Wałbrzycha i Bystrzycy Kłodzkiej. Grafit jest również składnikiem wielu skał metamorficznych, jako taki występuje m.in. w łupkach krystalicznych w Tatrach Zachodnich.

Największe złoża grafitu znajdują się na Sri Lance, podczas gdy najpiękniejsze kryształy grafitu wydobyto w Sterling Hill w New Jersey. Grafit występuje również na Madagaskarze, na terytorium Rosji oraz w Kanadzie, Meksyku i Niemczech.

Grafit w przemyśle

Kiedy mówimy o zastosowaniach grafitu w przemyśle powinniśmy pamiętać o tym, że materiały grafitowe stosowane w przemyśle nigdy nie posiadają w całkowicie wykształconej struktury, co oznacza, że nie są kryształami grafitu. Materiały te najczęściej stanowią formę przejściową między węglem amorficznym a w pełni wykształconym kryształem grafitu. To sprawia, że ich właściwości fizyczne, a także ich jakość są różne i zależą od czynników, takich jak stopień grafityzacji minerału, jego struktura wewnętrzna oraz zawartość zanieczyszczeń. Im mniejsza zawartość zanieczyszczeń, tym lepsza jakość materiału, a zarazem wyższa jego wartość.

Przemysłowe odmiany grafitu

Grafit jest substancją powszechnie znaną, z którą mamy styczność od wczesnego dzieciństwa, choćby za sprawą używania okółków. W aplikacjach przemysłowych możemy spotkać trzy odmiany grafitu. To grafit naturalny, grafit syntetyczny i grafit ekspandowany.

Grafit naturalny jest substancją pochodzenia organicznego, która powstała w wyniku metamorfizmu skał bogatych w związki organiczne. Złoża grafitu – o czym zdążyliśmy już wspomnieć – występują w dużym rozproszeniu.

Grafit syntetyczny to substancja wytwarzana w procesie przemysłowym. Przyjmuje postać wyrobów kształtowanych z materiałów o wysokiej zawartości węgla, takich jak koks naftowy i antracyt.

Grafit ekspandowany to miękki i elastyczny materiał, który powstaje w wyniku eksfoliacji kryształów grafitu. Uzyskiwany podczas tego procesu materiał może przybierać różną postać – profili, przędzy lub foli.