Loading

Posts Tagged:octan sodu

E262 – wszystko, co warto wiedzieć na temat octanu sodu

Octan sodu to organiczny związek chemiczny należący do grupy octanów. Wśród chemików znany jest jako dobrze rozpuszczalna w wodzie sól kwasu octowego i zasady sodowej. Jest związkiem wytwarzanym najczęściej w procesie fermentacji bakteryjnej. Popularność zyskał w przemyśle spożywczym, gdzie jest używany w produkcji żywności jako konserwant i stabilizator. O jego obecności w składzie danego produktu świadczy symbol E262 na etykiecie. Octan sodu jako składnik żywności uważany jest za substancję nieszkodliwą. Do chwili obecnej szkodliwość E262 nie została udowodniona. Nie udokumentowano również żadnych niepożądanych skutków zdrowotnych wynikających ze spożywania produktów zawierających ów związek chemiczny.

Czym charakteryzuje się octan sodu? Skąd jego popularność w przemyśle spożywczym? Czy ma jeszcze inne zastosowania? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących soli kwasu octowego i zasady sodowej znajdziecie w poniższym artykule.

Właściwości

Octan sodu przyjmuje postać krystalicznego proszku. Może być bezbarwny lub biały. Na ogół nie ma zapachu, jednak ze względu na hydrolizę, w obecności wilgoci substancja lekko pachnie octem. Octan sodu przejawia właściwości higroskopijne, co oznacza, że jest zdolny do absorbcji wody z otoczenia i jej zatrzymywania. W przemyśle kosmetycznym związki o takich właściwościach są popularnymi składnikami produktów przeznaczonych do nawilżania skóry.

Zastosowania

Octan sodu to substancja powszechnie znana z zastosowań w przemyśle spożywczym. Warto jednak pamiętać o tym, że ten sam związek chemiczny znajduje również inne zastosowania.

W przemyśle spożywczym

W produkcji żywności octan sodu jest używany przede wszystkim jako konserwant, regulator kwasowości, stabilizator i sekwestrant. Jest to jeden z niewielu konserwantów występujących naturalnie w przyrodzie. Charakteryzuje się właściwościami bakteriobójczymi, jednocześnie pomaga utrzymać stałe pH wyrobu. Absorbując wolne jony obecne w produktach spożywczych octan sodu zapobiega zmianie barwy, konsystencji, a nawet smaku jedzenia w trakcie jego przechowywania.

Do ogrzewania rąk i nie tylko…

Roztwór octanu sodu stanowi składnik aktywny ogrzewaczy termicznych, zwłaszcza tych wykorzystywanych do ogrzewania rąk lub jako kompresy. W praktyce ogrzewacze termiczne z octanem sodu przyjmują postać różnego rodzaju elastycznych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego i napełnionych przesyconym roztworem octanu sodu. Roztwór ten pobudzony bodźcem mechanicznym krystalizuje, w wyniku czego wydziela ciepło. Reakcja ta jest odwracalna, dzięki czemu ogrzewacze można wykorzystać kilkukrotnie. Każdorazowo po skrystalizowaniu się substancji aktywnej ogrzewacz należy wrzucić do wody i gotować aż do rozpuszczenia się jego zawartości.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Octan azotu występuje w opakowaniach:
800g – 1kg – 3kg – 25kg
   ,

Octan sodu

Sodu Octan

Synonimybezwodna sól sodowa kwasu octowego.
Wzór chemicznyC2H3O2Na
Masa molowa82,03
Numer CAS127-09-3
Numer WE204-823-8
Zastosowanieodczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.
WłaściwościPostać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7,5 – 9,0 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 325°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 1,53 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 300 – 400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1190 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

   ,,,,,,,,,