Tabela odporności chemicznej PCV

Oznaczenie R – oznacza, iż dla danego czynnika chemicznego instalacja z PVC-C lub PVC-U jest zalecana
Oznaczenie NR – oznacza, iż instalacja z PCV nie jest zalecana

Poniżej tabela odporności chemicznej PCV na różne substancje chemiczne w systemie nibco.

Dane pochodzą ze strony: www.nibco.com.pl

Lp Materiał (substancja chemiczna) PVC-U 23ºC PVC-U 60ºC PVC-C 23ºC PVC-C 60ºC PVC-C 82ºC
1 Aceton NR NR NR NR NR
2 Acetylen R R
3 Akrylan etylu NR NR NR NR NR
4 Aldehyd benzoesowy, 10% R R
5 Aldehyd benzoesowy, 10% NR NR
6 Aldehyd krotonowy NR NR
7 Aldehyd octowy NR NR NR NR NR
8 Alkohol allilowy 96% R NR
9 Alkohol amylowy R NR R R NR
10 Alkohol butylowy R R
11 Alkohol etylowy R R
12 Alkohol metylowy R R R R
13 Alkohol propargilowy R R
14 Alkohol propylowy R R R R
15 Ałun R R R R R
16 Ałun amonowy R R
17 Ałun chromowy R R
18 Ałun glinowy R R
19 Ałun potasu R R R R R
20 Ałun sodu R R R R R
21 Amoniak (ciecz) NR NR NR NR NR
22 Amoniak (gaz – suchy) R R R R R
23 Anilina NR NR NR NR NR
24 Antrachinon
25 Azotan amonowy R R R R R
26 Azotan cynku R R R R R
27 Azotan glinu R R R R R
28 Azotan magnezu R R
29 Azotan miedzi R R
30 Azotan niklu R R
31 Azotan potasu R R R
32 Azotan rtęciowy R R
33 Azotan sodu R R R R R
34 Azotan srebra R R R R R
35 Azotan wapnia R R R R R
36 Benzen NR NR NR NR NR
37 Benzoesan sodu R R R R R
38 Benzyna NR NR NR NR NR
39 Benzyna, paliwo odrzutowe JP-4 NR NR NR NR NR
40 Benzyna, paliwo odrzutowe JP-5 NR NR NR NR NR
41 Benzyna, wysokooktanowa NR NR NR NR NR
42 Bezwodnik octowy NR NR NR NR NR
43 Biały alkohol R R R R R
44 Boraks R R R
45 Boran potasu R R R R R
46 Brom, ciecz NR NR
47 Bromek etylenu NR NR NR NR NR
48 Bromek litowy R R
49 Bromek potasu R R
50 Bromek sodu R R R R R
51 Bromian potasu R R R
52 Bromowa woda R R
53 Brom, para 25% R R
54 Butadien R R R R
55 Butan R
56 Butanol drugorzędowy R NR R R NR
57 Butanol pierwszorzędowy R R R R NR
58 Butynodiol R NR
59 Chloran potasu R R R
60 Chloran sodu R R R R R
61 Chlorek allilu NR NR
62 Chlorek amonowy R R R R R
63 Chlorek amylowy NR NR
64 Chlorek baru R R R
65 Chlorek cynawy R R R R R
66 Chlorek cynku R R R R R
67 Chlorek cynowy R R R R R
68 Chlorek etylowy NR NR NR NR NR
69 Chlorek glinowy R R R R R
70 Chlorek laurynowy R
71 Chlorek magnezu R R R R R
72 Chlorek metylenowy NR NR NR NR NR
73 Chlorek metylowy NR NR NR NR NR
74 Chlorek miedzi R R R R R
75 Chlorek miedziawy R R
76 Chlorek niklowy R R R R R
77 Chlorek ołowiawy R R R
78 Chlorek potasu R R R R R
79 Chlorek rtęciowy R R R
80 Chlorek sodu R R R R R
81 Chlorek tionylu NR NR NR NR NR
82 Chlorek wapnia R R R R R
83 Chlorek (woda) R R
84 Chlorek żelazawy R R R R R
85 Chlor gaz NR NR NR NR NR
86 Chlor gaz (mokry) NR NR NR NR NR
87 Chlorobenzen NR NR NR NR NR
88 Chloroform NR NR NR NR NR
89 Chlorohydryna etylenowa NR NR NR NR NR
90 Chlorowodorek anilinowy NR NR
91 Chlorowodorek fenylohydrazyny R NR
92 Chlor (suchy) NR NR
93 Chromian potasu R R R
94 Cieki R R R R R
95 Cukier gronowy R R R R R
96 Cyjanek kadmu R R
97 Cyjanek miedzi R R
98 Cyjanek potasu R R
99 Cyjanek rtęciowy R R R R R
100 Cyjanek sodu R R R R R
101 Cyjanek srebra R R R R R
102 Cykloheksanol NR NR NR NR NR
103 Cykloheksanon NR NR NR NR NR
104 Cytrynian magnezu R R R R R
105 Czterochlorek tytanu NR NR
106 Czterochlorek węgla R NR NR NR NR
107 Czteroetylek ołowiu R
108 Czterowodorofuran NR NR NR NR NR
109 Dekstroza R R R R R
110 Dekstryna R R R R R
111 Detergenty R R R R R
112 Dwuchlorek etylenu NR NR NR NR NR
113 Dwuchlorek propylenu NR NR NR NR NR
114 Dwuchromian potasu R R R R R
115 Dwuchromian sodu R R R R R
116 Dwumetyloamina R R
117 Dwutlenek siarki (mokry) R NR R R
118 Dwutlenek siarki (suchy) R R R R
119 Dwutlenek węgla R R R R R
120 Estry NR NR NR NR NR
121 Eter etylowy NR NR NR NR NR
122 Etery NR NR NR NR NR
123 Fenol R NR R R
124 Fenol butylu R NR
125 Fenylodydraksyna NR NR
126 Fluorek amonowy 25% R NR
127 Fluorek glinowy R R R R R
128 Fluorek miedzi
129 Fluorek miedziowy R R R
130 Fluorek potasu R R
131 Fluorek sodu R R R R R
132 Fluor, gaz R NR
133 Fluor, gaz (mokry) R R
134 Formaldehyd R R R R
135 Fosforan amonowy R R
136 Fosforan dwusodowy R R R R R
137 Fosforan trójbutylowy NR NR NR NR NR
138 Fosforan trójsodowy R R R R R
139 Fosforowodór R R
140 Fosfor, żółty R R
141 Fosgen, ciecz NR NR
142 Fosgen, gaz R
143 Freon 11 R R R R
144 Freon 12 R R R R
145 Freon 22 NR
146 Fruktoza R R R R R
147 Ftalan ortylu NR NR NR NR NR
148 Furfural NR NR
149 Gaz ziemny R R R R
150 Gliceryna R R R R R
151 Glikol R R R R R
152 Glikol etylenowy R R R R R
153 Glukoza R R R R R
154 Heksan R R R
155 Heksanol, trzeciorzędowy R R
156 Heptan R R R
157 Hydrochinon R R
158 Jodyna NR NR
159 Kąpiel koagulująca sztuczne włókno celulozowe R R
160 Keton metylowoetylowy NR NR NR NR NR
161 Keton metylowoizobutylowy NR NR NR NR NR
162 Ketony NR NR NR NR NR
163 Krezol R NR
164 Krochmal R R R R R
165 Ksylen NR NR NR NR NR
166 Kwas adypinowy R R R R R
167 Kwas antrachinonosulfonowy R R
168 Kwas arsenowy 80% R R
169 Kwas azotowy, 10% R R R R R
170 Kwas azotowy, 30% R R R R R
171 Kwas azotowy, 60% R R R R R
172 Kwas azotowy, 68% R R R R R
173 Kwas azotowy, bezwodnik(używać wyłącznie 1120) R NR NR NR NR
174 Kwas benzoesowy R R
175 Kwas borny R R R R R
176 Kwas bromowodorowy, 20% R R
177 Kwas bromowy R R R R R
178 Kwas chlorooctowy R R
179 Kwas chlorosulfonowy R
180 Kwas chlorowodorowy 10% R R R R R
181 Kwas chlorowodorowy 30% R R R R R
182 Kwas chlorowodorowy 35% R R R R R
183 Kwas chlorowodorowy st. (używać wyłącznie 1120) R NR
184 Kwas chlorowy 20% R R
185 Kwas chromowy 10% R NR R R R
186 Kwas chromowy 50% NR NR R R R
187 Kwas cyjanowodorowy R R
188 Kwas cytrynowy R R
189 Kwas dwuglikolowy R R
190 Kwas fluoroborowy R R R R R
191 Kwas fluorokrzemowy 25% R R R R R
192 Kwas fluorowodorowy 48% R NR
193 Kwas fluorowodorowy 50% R NR
194 Kwas fosforowy, 10% R R R R R
195 Kwas fosforowy, 25% R R R R R
196 Kwas fosforowy, 75% R R R R R
197 Kwas fosforowy, 85% R R R R R
198 Kwas galusowy R R
199 Kwas glikolowi R R
200 Kwas jabłkowy R R
201 Kwas krezylitowy 50% R R
202 Kwas krzemowy R R R
203 Kwas laurynowy R R
204 Kwas linolowy R R
205 Kwas maleinowy R R
206 Kwas masowy R NR
207 Kwas metylosiarkowy R R
208 Kwas mlekowy 25% R R R R R
209 Kwas mrówkowy R NR
210 Kwas nadchlorowy 10% R R R
211 Kwas nadchlorowy 15% R NR
212 Kwas nadchlorowy 70% R NR
213 Kwas nadoctowy 40%
214 Kwas nikotynowy R R
215 Kwas octowy, 10% R R R R R
216 Kwas octowy, 20% R R R R R
217 Kwas octowy, 80% R R
218 Kwas octowy, czysty NR NR NR NR NR
219 Kwas octowy, lodowaty R NR
220 Kwas oleinowy R R
221 Kwas palmitynowy 10% R R
222 Kwas palmitynowy 70% R NR R R
223 Kwas podchlorawy R R
224 Kwas podchlorowy R R
225 Kwas selenowy R
226 Kwas siarkawy R R
227 Kwas siarkowy 10% R R R R R
228 Kwas siarkowy 20% R R R R R
229 Kwas siarkowy 3% R R R R R
230 Kwas siarkowy 33% R R R R R
231 Kwas siarkowy 50% R R R R R
232 Kwas siarkowy 70% R R R R R
233 Kwas siarkowy 80% R R R R R
234 Kwas siarkowy 85% R R R
235 Kwas siarkowy 93% R NR R NR NR
236 Kwas siarkowy 95% NR NR NR NR
237 Kwas solny R R R R R
238 Kwas stearynowy R R R R R
239 Kwas sufoniczny R R
240 Kwas szczawiowy R R R R R
241 Kwas węglowy R R
242 Kwas winowy R R R
243 Kwasy mieszane R R R R R
244 Kwasy tłuszczowe R R
245 Kwaśna ropa naftowa(Zachodni Teksas) R R
246 Kwaśny fluorek amonowy R R R R R
247 Likiery R R
248 Ług czarny R R R R R
249 Melasa R R R R R
250 Metafosforan amonowy R R R R R
251 Mleko R R R R
252 Mocz R R R R R
253 Mocznik R R R R R
254 Mydła R R R R R
255 Nadboran potasu R R R R R
256 Nadchloran potasu R R R
257 Nadmanganian potasu 10% R R R
258 Nadmanganian potasu 25% R NR
259 Nadsiarczan amonowy R R R
260 Nadtlenek sodowy R R
261 Nadtlenek wodoru 30% R R R
262 Nadtlenek wodoru 50% R R
263 Nadtlenek wodoru 90% R R
264 Nafta R R R R R
265 Naftalina NR NR
266 Nikotyna R R
267 Nitrobenzen NR NR NR NR NR
268 Ocenol R R
269 Ocet R R R R R
270 Octan amonu R R R R R
271 Octan amylowy NR NR NR NR NR
272 Octan butylu R NR NR NR NR
273 Octan etylu NR NR NR NR NR
274 Octan ołowiawy R R R R R
275 Octan sodu R R R R R
276 Octan winylowy NR NR NR NR NR
277 Olej bawełniany R R R R R
278 Oleje i tłuszcze R R R R R
279 Oleje mineralne R ? R
280 Olej garbnikowy R R
281 Olej, kwaśna ropa naftowa R R R R R
282 Olej linolowy R R
283 Olej lniany R R R R
284 Olej maszynowy R R
285 Olej rycynowy R R
286 Olej smalcowi R R R R R
287 Olej smarowy ASTM 1 R R R
288 Olej smarowy ASTM 2 R R R
289 Olej smarowy ASTM 3 R R R
290 Oleum NR NR NR NR NR
291 Ozon R R
292 Parafina R R R
293 Pięciotlenek fosforu R
294 Piwo R R
295 Płyn siarczanowy R R R R R
296 Płyny garbujące R R R R R
297 Płyn z cukru buraczanego R R
298 Podchloryn sodu R R R R R
299 Podchloryn wapnia R R R R R
300 Podtlenek azotu R R
301 Potaż żrący R R R R R
302 Propan R R R R
303 Propan, gaz R R
304 Ropa naftowa R R R R R
305 Rozpuszczalnik z grupy glikolu etylenowego R NR
306 Roztwory fotograficzne DK 3 R R R R R
307 Roztwory fotograficzne Kwas pikrynowy NR NR
308 Roztwory fotograficzne Przerywacz Kodak R R R R R
309 Roztwory fotograficzne Utrwalacz Kodak R R R R R
310 Roztwory fotograficzne Wywoływacz Dektal R R R R R
311 Roztwory pokrywające: Cyna R R R R R
312 Roztwory pokrywające: Cynk R R R R R
313 Roztwory pokrywające: Ind R R R R R
314 Roztwory pokrywające: Kadm R R R R R
315 Roztwory pokrywające: Miedź R R R R R
316 Roztwory pokrywające: Mosiądz R R R R R
317 Roztwory pokrywające: Nikiel R R R R R
318 Roztwory pokrywające: Ołów R R R R R
319 Roztwory pokrywające: Rod R R R R R
320 Roztwory pokrywające: Srebro R R R R R
321 Roztwory pokrywające: Złoto R R R R R
322 Roztwór Stoddarda NR NR
323 Rtęć R R R R R
324 Siarczan amonowy R R
325 Siarczan baru R R R R R
326 Siarczan cynku R R R R R
327 Siarczan glinu R R R R R
328 Siarczan hydroksylaminy R R
329 Siarczan magnezu R R R R R
330 Siarczan metylowy R NR
331 Siarczan miedzi R R R R R
332 Siarczan miedziowy R R R R R
333 Siarczan niklu R R R
334 Siarczan ołowiawy R R R R R
335 Siarczan potasu R R R R R
336 Siarczan sodowy R R R R R
337 Siarczan srebra R R R R R
338 Siarczan wapnia R R
339 Siarczan żelazawy R R R R R
340 Siarczek amonowy R R
341 Siarczek baru R R R R R
342 Siarczek sodowy R R R R R
343 Siarczyn sodowy R R R R R
344 Siarka R R R R R
345 Siarkowodór R R
346 Soda żrąca R R R R R
347 Soki i pulpa owocowa R R R R R
348 Sole dwuazowe R R
349 Sól Seignettea R R
350 Srebrny roztwór pokrywający R R R R R
351 Substancje rybne rozpuszczone R R
352 Syrop skrobiowy kukurydziany R R
353 Tanina R R R R R
354 Terpentyna R R R
355 Terpineol R
356 Tiocyjanian amonowy R R R R R
357 Tlen R R R R R
358 Tlenek etylenu NR NR NR NR NR
359 Tlenek wapnia R R
360 Tlenek węgla R R R R R
361 Tlenochlorek glinu R R
362 Toluen NR NR NR NR NR
363 Trójchlorek antymonu R R
364 Trójchloretylen NR NR NR NR NR
365 Trójetanoloamina R NR
366 Trójmetylopropan R R
367 Trójtlenek fosforu NR NR NR NR NR
368 Trójtlenek siarki R R R R R
369 Węglan amonowy R R R R R
370 Węglan baru R R R R R
371 Węglan bizmutu R R
372 Węglan magnezu R R R R R
373 Węglan miedzi R R R
374 Węglan potasu R R R R R
375 Węglan sodu R R R R R
376 Węglan wapnia R R R R R
377 Węglowodory aromatyczne NR NR NR NR NR
378 Whiskey R R R R R
379 Wina R R R R R
380 Woda chlorowa R R R R R
381 Woda, dejonizowana R R R R R
382 Woda, demineralizowana R R R R R
383 Woda destylowana R R R R R
384 Woda, destylowana R R R R R
385 Woda królewska R R
386 Woda, kwaśna kopalniana R R R R R
387 Woda morska R R R R R
388 Woda, słona R R R R R
389 Woda, świeża R R R R R
390 Wodorochromian potasu R R
391 Wodorosiarczan sodu R R R R R
392 Wodorosiarczek wapnia R R R R R
393 Wodorosiarczek węgla NR NR NR NR NR
394 Wodorosiarczyn sodu R R R
395 Wodorosiarczyn wapnia R R
396 Wodorotlenek amonowy R R NR NR NR
397 Wodorotlenek amonowy 10% R R R R R
398 Wodorotlenek amonowy 28% R R NR NR NR
399 Wodorotlenek baru R R
400 Wodorotlenek glinowy R R R R R
401 Wodorotlenek magnezu R R R R R
402 Wodorotlenek potasu R R R R R
403 Wodorotlenek sodu 10% R R R R R
404 Wodorotlenek sodu30% R R R R R
405 Wodorotlenek sodu 50% R R R R R
406 Wodorotlenek wapnia R R R R R
407 Wodorowęglan potasu R R R R R
408 Wodorowęglan sodu R R R R R
409 Wodór R R
410 Wodzian chloralu R R
411 Wybielacz (12% CI) R R R R R
412 Żelazicyjanek potasu R R
413 Żelazicyjanek sodu R R R R R
414 Żelazocyjanek potasu R R
415 Żelazocyjanek sodu R R R R R

   ,,,