Węglan potasu to nieorganiczny związek chemiczny będący solą potasową kwasu węglowego. Węglan potasu jest znany od czasów antycznych jako potaż (zanieczyszczona postać węglanu potasu, rozpuszczalna w wodzie część popiołu pochodzącego ze spalania węgla drzewnego), który uzyskiwano z popiołu drzewnego. Określenie potaż do dnia dzisiejszego jest używane w krajach anglojęzycznych do określenia dowolnego materiału zawierającego potas. Współcześnie węglan potasu otrzymuje się przemysłowo poprzez wprowadzanie dwutlenku węgla do wodnego roztworu wodorotlenku potasu. Reakcję przedstawia wzór poniżej:

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

Węglan potasu znajduje zastosowanie w przemyśle szklarskim i ceramicznym. Z jego właściwości korzysta się podczas produkcji środków piorących oraz w fotografii. Węglan potasu jest również związkiem powszechnie wykorzystywanym do otrzymywania innych związków potasu.

Czyim sojusznikiem jest węglan potasu?

Parch jabłoni to w naszej strefie klimatycznej jedno z największych zagrożeń uprawy, z jakimi musza się zmagać sadownicy uprawiający jabłka do celów komercyjnych. Parch skutecznie obniża wartość komercyjną owoców, a co za tym idzie zyski, przy czym jest praktycznie nieunikniony w sadzie. To dlatego sadownicy wciąż poszukują skutecznych środków prewencyjnych, które pozwolą im zapobiec zakażeniu owoców. Jednym z takich środków jest właśnie węglan potasu.

Węglan potasu jest jednym z podstawowych oręży sadowników w Europie Zachodniej, którzy ochoczo stosują preparat do walki z parchem jabłoni. Do przygotowania oprysku dla sadu o powierzchni jednego hektara niezbędne jest od 6 do 10 kilogramów węglanu potasu, który rozpuszcza się w 1000 litrach wody. Tak przygotowany preparat wystarcza do skutecznej aplikacji standardowo obsadzonego sadu. Należy o tym pamiętać, ponieważ przeprowadzanie oprysku preparatem o większym stężeniu może doprowadzić do poparzenia liści lub wystąpienia rdzy na owocach.

Ogromną zaletą oprysku na bazie węglanu potasu jest możliwość jego stosowania niezależnie od temperatury. Należy przy tym pamiętać, że węglan potasu – podobnie z resztą jak większość soli węglanowych – wykazuje silne właściwości higroskopijne, w związku z czym jest łatwo zmywalny i może zostać szybko „spłukany” z owoców przez ulewny deszcz. Dlatego też zaleca się powtórzenie oprysku w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu.

Co przemawia za opryskami na bazie węglanu potasu?

Węglan potasu ma wiele zalet. Po pierwsze jest środkiem całkowicie bezpiecznym dla konsumenta, w związku z czym jest szczególnie chętnie wybierany w okresie poprzedzającym zbiory jabłek. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem oprysków na bazie węglanu potasu jest fakt, iż większość znanych szczepów grzybów wywołujących parch jabłoni nie uodparnia się na tę substancję. Do tego wszystkiego dochodzi relatywnie niska cena. Preparat może być stosowany wraz z preparatami miedziowymi lub siarkowymi, w połączeniu z którymi staje się bardziej środkiem prewencyjnym niż interwencyjnym.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Węglan potasu występuje w opakowaniach:
250g – 500g – 1kg – 5kg – 25kg