Nie na każdym opakowaniu, na którym spodziewalibyśmy się zobaczyć napis „woda destylowana” taki napis tam znajdziemy. Wielu producentów wody uzdatnionej zamiast określenia „woda destylowana” stosuje określenie „woda demineralizowana”. Dlaczego?

Oczyszczanie wody można przeprowadzić na wiele sposobów. Woda destylowana – jak sama nazwa wskazuje – oczyszczana jest poprzez destylację, podczas gdy woda demineralizowana może być oczyszczona w inny sposób, jak chociażby poprzez odwróconą osmozę czy wielokrotną filtrację.

Woda demineralizowana a stopień czystości

W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele definicji oraz stopni czystości wody uzdatnionej. Są one podyktowane przeznaczeniem wody uzdatnionej, a wynikają z zastosowanych metod jej oczyszczania i uzdatniania. Wystarczający do wyobrażenia sobie stopnia czystości wody demineralizowanej jest podział na wodę laboratoryjną, wodę czystą oraz wodę ultraczystą o najwyższym stopniu czystości.

Różnice w poziomie czystości wody wskaże nam w tym przypadku przewodność elektrolityczna właściwa, która wynosi odpowiednio:

  • w przypadku wody laboratoryjnej – 1-20 µS/cm,
  • w przypadku wody czystej – 1-5 µS/cm,
  • w przypadku wody o najwyższym stopniu czystości – poniżej 1 µS/cm.

Przewodność elektrolityczna właściwa wody demineralizowanej utrzymuje się na poziomie od 1 do 10 µS/cm.

Jak powstaje woda demineralizowana?

Proces uzdatniania wody to poniekąd tajemnica każdej firmy specjalizującej się w tej dziedzinie. Mimo to, można pokusić się o charakterystykę ogólnej technologii produkcji, pamiętając przy tym, że może się ona nieco różnić w przypadku każdego z dostawców. Zapotrzebowanie na wodę demineralizowaną doprowadziło do jej produkcji na skalę przemysłową. Jest ona możliwa dzięki zastosowaniu szerokiej gamy instalacji do uzdatniania wody, które pracują praktycznie non-stop. Urządzenia te wykorzystują najczęściej osmozę odwróconą, której zastosowanie poprzedza wielokrotna filtracja cieczy. Ważną rolę w procesie uzdatniania wody odgrywa także wymiana jonowa.

Jak przebiega osmoza odwrócona? Na specjalnej syntetycznej membranie wytwarzane jest ciśnienie wyższe niż standardowe ciśnienie osmotyczne uzdatnianego roztworu wodnego. Po drugiej stronie membrany znajduje się wodna faza druga. Jest ona pozbawiona soli, a także wolna od minerałów i całkowicie wolna od obciążeń organicznych. Ogromnym atutem stosowania osmozy odwróconej w procesie produkcji wody demineralizowanej jest fakt, iż membrany są wstanie zatrzymać nie tylko sole, ale również wiele innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżyć czystość produktu końcowego.

Woda demineralizowana – medium wymagające odpowiedniej armatury

Bardzo ważne w procesie produkcji, rozlewania i przechowywania wody demineralizowanej jest zapewnienie odpowiedniego środowiska. Odpowiednia armatura powinna być również zapewniona w miejscu eksploatacji wody, w przeciwnym razie skala jej czystości ulegnie znaczącemu obniżeniu, a armatura szybkiej degradacji. Dlaczego? Wraz ze wzrostem czystości wody zwiększa się bowiem jej agresywność. Wynika to z tego, że woda próbuje pobrać do roztworu brakujące jony metali. W instalacjach wykorzystujących wodę demineralizowaną powinno się zatem stosować armatury niklowane chemicznie wewnątrz, mosiężne z wbudowaną wewnątrz rurą z tworzywa sztucznego lub w całości wykonane z tworzyw sztucznych.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Woda demineralizowana występuję w opakowaniach:
1L – 5L