Bioetanol – najpopularniejsze biopaliwo


Bioetanol od pewnego czasu skupia na sobie światła jupiterów, co rusz wzniecając od nowa dyskusję na temat zalet i wad biopaliw płynnych. Czym są biopaliwa i jaką rolę odgrywa wśród nich bioetanol? Na to oraz wiele innych pytań dotyczących paliw odnawialnych pochodzących z surowców biologicznych odpowiemy zanim przejdziemy do charakterystyki samego bioetanolu.

Biopaliwa

Biopaliwa – jak już wcześniej wspomnieliśmy – to grupa paliw odnawialnych, do produkcji których wykorzystuje się surowce biologiczne. Należą do nich zarówno paliwa płynne, jak i gazowe. Do tych pierwszych należą m.in. biodiesel i bioetanol, podczas gdy te drugie reprezentuje metan. W literaturze przedmiotu spotykamy się z trzema sektorami zalet biopaliw:

  • ekonomicznymi,
  • środowiskowymi,
  • z zakresu bezpieczeństwa energetycznego.

Ich zwolennicy zwracają uwagę przede wszystkim na redukcję emisji gazów cieplarnianych, biodegradowalność samych paliw oraz produktów ubocznych ich spalania, poprawę wydajności pojazdów oraz rozwój rynku produktów rolnych, który przeżywał w ostatnim czasie pewien kryzys.

Bioetanol

Bioetanol to obecnie jedno z najczęściej używanych biopaliw na świecie. Do jego produkcji wykorzystuje się cukier lub skrobię zbóż, a więc składniki, które w procesie fermentacji mogą być przekształcone w alkohol. Wśród głównych surowców wykorzystywanych do produkcji bioetanolu wyróżnia się trzcinę cukrową (Brazylia) oraz ziarna kukurydzy (Stany Zjednoczone).

Produkcja bioetanolu

Bioetanol jest alkoholem etylowym o wzorze chemicznym C2H5OH, którego produkcja obejmuje trzy etapy. Pierwszym jest hydroliza cukrów wyższych do monomeru glukozy. Drugim jest fermentacja glukozy do etanolu i dwutlenku węgla. Trzecim proces termo-chemiczny, w ramach którego etanol poddawany jest procesowi destylacji w celu uzyskania etanolu absolutnego. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, iż bioetanol można uzyskać także z lignocelilozowej biomasy. Wiąże się to jednak z koniecznością poddania surowca obróbce wstępnej. Jest to więc proces dłuższy i bardziej kosztowny niż produkcja ze wspomnianych wcześniej surowców.

Obecnie bioetanol jest produkowany przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Chinach, a jego produkcja w skali globalnej stale rośnie. Wiąże się to m.in. z uniwersalnym charakterem tego biopaliwa, które może być używanie nie tylko jako paliwo do transportu, ale również surowiec w przemyśle chemicznym.

Podstawowe zalety bioetanolu

Bioetanol jest paliwem produkowanym z odnawialnych zasobów biologicznych. Jest bogaty w tlen, dzięki czemu umożliwia zmniejszenie emisji cząstek stałych przez silniki wysokoprężne. Wśród jego licznych zalet wyróżnia się przede wszystkim możliwość zmniejszenia emisji CO2, która może zostać obniżona poprzez zastąpienie paliw kopalnych biopaliwami oraz poprzez recycling CO2 uwalnianego podczas spalania biopaliwa. Zwolennicy ekologicznych paliw podkreślają, że popularyzacja bioetanolu to jeden z najlepszych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

   ,,