O bromku potasu słów kilka…

O bromku potasu słów kilka…

…dosłownie kilka, bo substancja ta będąca nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy bromków nie cieszy się szczególną popularnością w mass mediach. Sól kwasu bromowodorowego i potasu – tym właśnie jest bromek potasu – jest związkiem stosowanym w medycynie oraz spektroskopii IR. W medycynie bromek potasu służy za źródło jonu bromkowego oraz środek uspokajający, w spektroskopii IR do wytwarzania elementów optycznych i jako środek dla próbek. Co ciekawe, bromek potasu wykorzystuje się również do produkcji światłoczułych emulsji fotograficznych.

Właściwości

Bromek potasu występuje w postaci ciała stałego o gęstości równej 2,74g/cm2. Sól kwasu bromowodorowego i potasu charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie (67,8 g/100 g) i innych rozpuszczalnikach, przy jednoczesnej słabej rozpuszczalności w etanolu. Bromek potasu topnieje w temperaturze 734 °C, podczas gdy jego temperatura wrzenia wynosi 1435 °C.

Spektroskopia IR

Spektroskopia IR to rodzaj spektroskopii, w której wykorzystuje się promieniowanie podczerwone. Osobom, które po raz pierwszy spotkały się z terminem spektroskopia już spieszymy z wyjaśnieniem.

Spektroskopia to dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem oraz interpretacją widm (tj. obrazów promieniowania, które są rozłożone na poszczególne częstotliwości i długości fal), które uzyskuje się poprzez oddziaływanie różnych rodzajów promieniowania na materię.

Wróćmy jednak do tematu głównego poniższego artykułu, którym jest przecież bromek potasu…

Działanie fizjologiczne

Sól kwasu bromowodorowego i potasu wykazuje podobne działanie na organizm człowieka, co inne bromki stosowane w medycynie. Przede wszystkim jest to lekkie działanie uspokajające, które zawdzięczamy zastępowaniem jonów chlorkowych w neuronach przez jony bromkowe. Taka „podmianka” prowadzi do hiperpolaryzacji błony neuronalnej*, a w konsekwencji do zahamowania niektórych czynności ośrodkowego układu nerwowego. To z kolei prowadzi do uspokojenia i wyciszenia. Nic więc dziwnego w tym, że bromek potasu znalazł zastosowanie jako środek uspokajający.

*Jak wskazuje na to przedrostek hiper- hiperpolaryzacja to stand nadmiernej polaryzacji, w tym przypadku błony komórkowej, który występuje jako następstwo zwiększenia elektroujemności wewnątrz komórki. Stan ten jest stosunkowo krótkotrwały.