Związek chemiczny Filipa Waltera – toluen

Toluen to organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, który bywa nazywany metylobenzenem. Jego odkrycie zawdzięczamy polskiemu chemikowi Filipowi Walterowi. Urodzony 31 maja 1810 roku w Krakowie, zmarły 37 lat później w Paryżu Walter specjalizował się w chemii organicznej oraz chemii produktów naturalnych. Do historii przeszedł nie tylko jako odkrywca toluenu, ale również jako autor polskiego nazewnictwa chemicznego.

Właściwości

Toluen to bezbarwna ciecz, którą charakteryzuje przyjemny, intensywny zapach. Toluen nie miesza się z wodą. Wykazuje za to zdolność mieszania się z większością rozpuszczalników organicznych, do grona których sam jest zaliczany. Jest to związek łatwopalny. W postaci płynnej spala się żółtym, silnie kopcącym płomieniem.

Otrzymywanie

Toluen jest związkiem chemicznym otrzymywanym w wyniku kilku reakcji. Można go uzyskać poprzez:

  • katalityczne reformowanie ropy naftowej – proces stosowany wobec lekkich frakcji ropy naftowej oraz produktów krakingu, którego celem jest otrzymanie paliwa o wysokiej liczbie oktanowej;
  • frakcyjną destylację smoły pogazowej – proces polegający na wyodrębnianiu składników z ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez ich odparowanie, a następnie skraplanie, destylację stosuje się w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej składników destylowanej mieszaniny,
  • destylację balsamu peruwiańskiego z południowoamerykańskiego drzewa woniawca balsamicznego.

Zastosowanie

Toluen jest często stosowany jako rozpuszczalnik organiczny. Znajduje też zastosowanie jako surowiec w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak:

  • przemysł organiczny,
  • przemysł farmaceutyczny,
  • przemysł tworzyw sztucznych.

Toluen stosuje się również do produkcji materiałów wybuchowych, barwników, detergentów, wysokooktanowych paliw lotniczych i – tu prawdziwa ciekawostka – do wyrobu perfum. Jest związkiem chemicznym o niskiej temperaturze krzepnięcia, w związku z czym wykorzystuje się go również w cieczowych termometrach minimalnych. Te ostatnie służą do mierzenia najniższej temperatury powietrza jaka wystąpiła w ciągu danej doby na wysokości 2m i 5cm n.p.g. Termometry tego typu znajdziemy w stacjach i posterunkach meteorologicznych. W termometrach stosowanych w gospodarstwach domowych raczej nie znajdziemy toluenu.

Toluen to związek chemiczny o szerokim zastosowaniu w przemyśle kosmetycznym. Możemy go znaleźć w składzie żelów, sprayów oraz farb do włosów, a także niektórych lakierów do paznokci.

Czy toluen jest toksyczny?

Toluen jest zdecydowanie mniej toksyczny niż benzen. Mimo to, powszechnie znany jest jego szkodliwy wpływ na układ oddechowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i immunologiczny. W wyniku nadmiernej ekspozycji na oddziaływanie toluenu cierpią również nerki i wątroba. Związek ten obniża zdolność poznawcze upośledzając zdolność uczenia się. W kontakcie bezpośrednim może wywołać podrażnienia, w szczególności oczu i skóry. W skrajnych przypadkach toluen może doprowadzić do uszkodzenia mózgu. Jest substancją bardzo niebezpieczną dla organizmów wodnych.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Toluen występuję w opakowaniach:
100ml – 250ml – 500ml – 1L – 5L
   ,