Glikol monopropylenowy. Glikol propylenowy

Glikol Monopropylenowy. Gatunek: czysty

Synonimyglikol propylenowy, 1,2-propanodiol, 1,2-dihydroksypropan
Wzór chemicznyC3H8O2
Masa molowa76,1
Numer CAS57-55-6
Numer WE200-338-0
Zastosowanieszeroko rozumiany przemysł chemiczny
WłaściwościStan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: bez wyraźnego zapachu
pH: 6-8 (50% roztwór)
Temperatura topnienia: poniżej -20°C
Temperatura wrzenia: 184-188°C
Temperatura zapłonu: ok. 104°C
Temperatura samozapłonu: >370°C
Granica wybuchowości:
dolna: 2,4 [% V/V]
górna:17,4 [% V/V]
Gęstość w temp. 25°C: 1,035 – 1,040 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:2,6
Prężność par w temp. 25°C: ok. 0,08 mmHg
Rozpuszczalność w wodzie : całkowita
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w alkoholu etylowym, acetonie, chloroformie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,1,07
Lepkość: ok. 0,043 Pa*s (25°C)Inne dane:
Przewodność właściwa: 4,000 μS/m
Napięcie powierzchniowe: 0,0716 N/m (21,5°C)

Glikol propylenowy. Zastosowanie

Glikol propylenowy jest szeroko stosowany m.in. w przemyśle spożywczym, przemyśle tytoniowym, chemicznym (np. środki higieny i produkty kosmetyczne), w medycynie i farmacji, przemyśle filmowym

Artykuły spożywcze

W produkcji żywności glikol propylenowy używany jest jako konserwant lub emulgator oraz jako składnik wielu barwników i aromatów. Także jako rozcieńczalnik. Oznaczenie glikolu propylenowego dla zastosowań spożywczych to E520.

Medycyna i farmacja

Glikol propylenowy stosowany jest w farmacji jako podłoże, czyli płyn, który sam nie ma istotnego działania dla organizmu, ale w którym może zostać rozprowadzony składnik czynny leku. Dotyczy to przede wszystkim substancji leczniczych, nie dających rozpuścić się w wodzie, ale dających się rozprowadzić we względnie neutralnym dla organizmu glikolu propylenowym. W ten sposób glikol propylenowy może być stosowany w formie preparatu doustnego jak i kremu. W tym ostatnim przypadku jest nanoszony miejscowo na skórę.

Kosmetyka

Glikol propylenowy może być używany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadający kosmetykowi pożądaną konsystencję emulsji oraz jako składnik nawilżający skórę. Glikol propylenowy może w związku z tym znajdować się w:

 • pastach do zębów, oraz płynach do płukania ust,
 • środkach do higieny dłoni, czy ogólnie w środkach czystości,
 • jako składnik główny dezodorantu w sztyfcie,
 • w wielu innych kosmetykach.

Używany jest także jako nośnik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach eterycznych do masażu.

Glikol propylenowy a przemysł tytoniowy. Zastosowanie:

 • do regulacji wilgotności tytoniu, w nawilżaczach do tytoniu,
 • jako dodatek do tytoniu fajkowego, zapobiegający jego wysuszeniu.
 • jako podstawowy składnik mieszaniny wraz z gliceryną i nikotyną do produkcji liquidów do e-papierosów. Wraz z gliceryną stanowi tzw. bazę do napełniania e-papierosów.

W elektronicznych papierosach jest składnikiem większości e-płynów. Pełni rolę rozczynnika nikotyny, a w trakcie czynności e–palenia zostaje zatomizowany, czyli rozpylony jako mgiełka, wraz z nikotyną, gliceryną, oraz dodatkami smakowymi, sugestywnie imitując dym papierosowy.

Pozostałe zastosowania

Ogólną tendencją w przemyśle jest zastępowanie glikolem propylenowym szkodliwego glikolu etylenowego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Poza wpływem na zdrowie pozostałe właściwości obu substancji są podobne.

Glikol propylenowy może być zastosowany przykładowo:

 • w prasie hydraulicznej jako płyn roboczy
 • w systemach chłodzących jako płyn chłodzący (chłodziwo)
 • w technologiach kosmicznych wykorzystywany jest jako chłodziwo lub składnik chłodziwa, natomiast technologia odzyskiwania wody na stacjach kosmicznych za pomocą glikolu propylenowego została zarzucona.
 • jako składnik płynów zapobiegających zamarzaniu oraz środków do odladzania, np. w lotnictwie. Ze względu na niską toksyczność, glikol propylenowy coraz częściej zastępuje tradycyjnie stosowany w tych płynach glikol etylenowy.
 • ma szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle również jako płyn chłodzący

Inne zastosowania glikolu propylenowego:

 • do produkcji paintball-i (kulek), wraz z woskiem i żelatyną
 • do sporządzania tatuaży widocznych w świetle UV (ultrafiolet)
 • do krioprezerwacji (głębokiego ochładzania bez zamrażania) organizmów zwierzęcych
 • wędkarstwo – do produkcji zanęt dla ryb

   ,,,,,,,,,,,,,,,,,