Potasu Chlorek

Synonimykalli chloridum
Wzór chemicznyKCl
Masa molowa74,56
Numer CAS7447-40-7
Numer WE231-211-8
Zastosowanieprzemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy
WłaściwościForma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 8,5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 772°C
Temperatura wrzenia: 1413°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,987 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 330 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Chlorek potasu z antyzbrylaczem E508

Produkt jest wysokiej czystości chlorkiem potasu (KCl) naturalnego pochodzenia, który znajduje zastosowanie jako substytut chlorku sodu (NaCl) w wielu dziedzinach przemysłu spożywczego: np. w produkcji wielu produktów żywnościowych jako wzmacniacz smaku, zagęszczacz, stabilizator czy konserwant.
Oferujemy znakomite rozwiązanie w zakresie zastępowania soli w żywności jej substytutami po przystępnej cenie. Obydwa niezbędne do życia minerały KCl i NaCl są do siebie bardzo podobne pod względem chemicznym. Oferowany produkt dostarcza organizmowi potas, potrzebny do wielu procesów przemiany materii.