Nadchloran potasu o wzorze sumarycznym KClO4 jest nieorganicznym związkiem chemicznym należącym do grupy nadchloranów (soli i estrów kwasu nadchlorowego). Charakteryzowana sól kwasu nadchlorowego i potasu jest silnym utleniaczem, ale słabszym niż sole innych tlenowych kwasów chloru.

Nadchloran potasu jest związkiem chemicznym znajdującym zastosowanie w mieszaninach pirotechnicznych z siarką, w których nie może być stosowany chloran potasu. Jednocześnie znajduje on ograniczone zastosowanie w preparatyce chemicznej. Nadchloran potasu jest również wykorzystywany w leczeniu nadczynności tarczycy, gdyż ze względu na swoje właściwości blokuje syntezę hormonów tarczycy.

W warunkach normalnych nadchloran potasu przyjmuje postać ciała stałego. Jest to bezbarwny kryształ lub biały proszek charakteryzujący się słabą rozpuszczalnością w wodzie. Obok nazwy nadchloran potasu związek bywa określany jako chloran (VII) potasu, a także jako tetraoksydochloran(1−) potasu.

Nadchloran potasu jako surowiec do reakcji chemicznych

Nadchloran potasu znajduje zastosowanie w preparatyce chemicznej, ale ze względu na swoje właściwości wymaga stosowania odpowiednich środków ostrożności, zarówno podczas stosowania, jak i przechowywania. Opisywany związek chemiczny może spowodować pożar lub wybuch. Sam materiał nie jest zapalny, ale po zmieszaniu z materiałem zapalnym grozi wybuchem. Po połknięciu działa szkodliwe, jednocześnie nie wykazuje działania drażniącego w kontakcie ze skórą czy oczami. W przypadku kontaktu produktu z oczami większość producentów nadchloranu potasu zaleca obfite płukanie oczu pod bieżącą wodą przez kilka minut.

Środki ostrożności

Jak już wcześniej wspomnieliśmy stosowanie nadchloranu potasu wymaga wdrożenia odpowiednich środków ostrożności. Przede wszystkim, należy unikać mieszania się nadchloranu potasu z innymi materiałami zapalnymi, co jest szczególnie istotne w przypadku przemysłu pirotechnicznego. Pracownicy zatrudnieni przy produkcji mieszanin pirotechnicznych powinni być wyposażeni w odzież ognioodporną, płomienioodporną lub opóźniającą zapalenie. Z resztą zalecenie to dotyczy także pracowników innych branż, którzy w codziennej pracy mają styczność z nadchloranem potasu. Dodatkowo substancję należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu. Zaleca się również przechowywanie nadchloranu potasu z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. Natomiast w przypadku kontaktu substancji z odzieżą roboczą, należy natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież oraz skórę dużą ilością wody. Miejsce zanieczyszczenia zaleca się płukać przed zdjęciem odzieży.

Pierwsza pomoc

Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia odzieży substancją, należy ją niezwłocznie usunąć. Oczywiście zgodnie ze wskazanymi wcześniej zaleceniami zanieczyszczone miejsce należy najpierw obficie spłukać wodą. Osoby narażone na wdychanie oparów nadchloranu potasu powinny wyjść na świeże powietrze, a w razie wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu środka ze skórą lub oczami zaleca się obfite płukanie miejsca kontaktu wodą. W przypadku przełknięcia substancji należy się bezpośrednio udać do lekarza. Warto przy tym pamiętać, że objawy zatrucia nadchloranem potasu mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego zaleca się pozostawanie pod kontrolą lekarską przez 48 godzin od momentu przełknięcia substancji.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Nadchloran potasu występuje w opakowaniach:
500g – 1kg – 5kg – 25kg