Wodorotlenek baru jest nieorganicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym Ba(OH)2. Roztwór wodorotlenku baru stanowi silną zasadę, zaś w stanie stałym związek występuje w postaci białych granulek lub proszku charakteryzującego się słabą rozpuszczalnością w wodzie, alkoholu i eterze. Wodorotlenek baru jest substancją żrącą i szkodliwą dla zdrowia. Jednocześnie wodorotlenek baru jest substancją niepalną.

Otrzymywanie

Wodorotlenek baru otrzymuje się w wyniku reakcji tlenku baru z wodą. Związek krystalizuje jako ośmiowodny hydrat, który można odwodnić do związku jednowodnego poprzez ogrzewanie na powietrzu. Całkowite odwodnienie wodorotlenku baru można uzyskać poprzez ogrzanie związku do temperatury 1000C pod próżnią.

Zastosowanie

Wodorotlenek baru stosuje się w chemii analitycznej do miareczkowania słabych kwasów. Zwyczajowo miareczkowaniu z wykorzystaniem wodorotlenku baru poddaje się kwasy organiczne. Omawiany związek chemiczny jest również „czystym odczynnikiem”, a więc substancją wolną od zanieczyszczeń wodorotlenkiem sodu i wodorotlenkiem potasu. Rozpuszczony wodorotlenek baru nie zawiera nie pożądanych węglowodanów. To sprawia, że może być z powodzeniem stosowany do miareczkowania z takimi wskaźnikami jak fenoloftaleina lub tymoloftaleina. Wskaźniki te zmieniają kolor w środowisku alkalicznym. W związku z tym, gdyby wodorotlenek baru nie był odczynnikiem „czystym” istniałoby ryzyko wystąpienia błędu miareczkowania spowodowanego słabymi jonami węglanowymi. Wodny nasycony roztwór wodorotlenku baru to woda barytowa.

Inne zastosowania

Wśród innych zastosowań wodorotlenku baru na uwagę zasługuje stosowanie omawianego związku chemicznego do jako substancji neutralizującej rozlane kwasy, a także jako składnika preparatów homeopatycznych należących do grupy preparatów stosowanych w medycynie niekonwencjonalnej.

Wodorotlenek baru stosuje się również jako dodatek do smarów dla silników spalinowych wewnętrznego spalania. Jest to rodzaj wielofunkcyjnego dodatku o właściwościach dogładzających do smarów produkowanych na bazie baru i oleju.

Woda barytowa

Woda barytowa to nazwa, którą zwyczajowo określa się nasycony wodny roztwór wodorotlenku baru. Woda ma właściwości silnie zasadowe. W laboratoriach wykorzystuje się jaką jako odczynnik w analizie chemicznej. Pod wpływem dwutlenku węgla woda barowa mętnieje, co jest wynikiem wytrącania się nierozpuszczalnego osadu węglanu baru. W reakcji z tlenkiem siarki (IV) woda barytowa tworzy również nierozpuszczalny siarczan baru.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Wodorotlenek baru występuje w opakowaniach:
500ml – 1L – 5L – 28L