«
Ceru Tlenek

Synonimydwutlenek ceru
Wzór chemicznyCeO2
Masa molowazawiera domieszki tlenków lantanowców
Numer CAS1306-38-3
Numer WE215-150-4
Zastosowanieprzemysł chemiczny, przemysł szklarski, przemysł meblowy, motoryzacyjny
WłaściwościPostać fizyczna: ciało stałe drobnokrystaliczne
Barwa: jasno pomarańczowa
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Gęstość: ok. 6,5-7,6 kg/dm3
Gęstość nasypowa: ok. 1900-2300 kg/m3
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
pH: 5-7
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w lipidach: nie rozpuszcza się.

Tlenek ceru (dwutlenek ceru) to biały, lekko kremowy lub lekko różowy proszek w postaci pylistej. Jest substancją, która po wymieszaniu z wodą w proporcjach ok. 1:1 stosowana jest do usuwania rys lub polerowania szkła. Z jego pomocą w bardzo łatwy sposób można usunąć rysy i inne uszkodzenia pojawiające się na powierzchni szkła. Wystarczy trochę chęci i zaledwie kilka minut, by z pomocą zwykłej wiertarki, filcu i tlenku ceru przywrócić szybie idealny połysk.

Tlenek ceru (podobnie jak róż polerski Fe2O3) znajduje zastosowanie przy renowacji starych i zabytkowych luster, kryształów, przedmiotów kruchych i delikatnych, szyb samochodowych, reflektorów samochodowych, lusterek samochodowych, szklanych elewacji budynku, szkieł w zegarmistrzostwie, wszelkich wyrobów ze szkła i plastiku. Tlenek ceru wykorzystywany jest również przy polerowaniu drobnych skaz w marmurze, terakocie i kamieniu (polecany zwłaszcza gdy płyta wykonana jest na tzw. „wysoki połysk”). Tlenek ceru jest mniej inwazyjny i delikatniejszy niż proszek elektrokorundowy, czy diament. Tlenek ceru poleruje delikatnie, nie niszcząc poddanych obróbce przedmiotów. Ma to szczególnie znaczenie kiedy bardzo zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w obrabiane tworzywo.

Zastosowanie tlenku ceru:

polerowania szyb samochodowych
polerowania reflektorów samochodowych
polerowania szkła budowlanego
polerowania lakierów samochodowych
polerowania luster
biżuterii, zegarków i innych

Więcej na temat polerowania szyb tlenkiem ceru znajdziesz w naszym poradniku: KLIK