Loading

Posts Tagged:kwas fosforowy

Kwas fosforowy

Kwas fosforowy, znany również pod pseudonimem artystycznym E338 jest nieorganicznym związkiem chemicznym, kwasem tlenowym zawierającym trzy grupy hydroksylowe. Nazwa systematyczna związku to kwas fosforowy (V). Oznacza to, że fosfor występuje to na V stopniu utlenienia i tworzy pięć wiązań chemicznych, co odróżnia go od kwasu fosforowego (III), który nazywany jest także kwasem fosfonowym lub kwasem fosforawym i stanowi zupełnie inny związek chemiczny niż ten omawiany w poniższym artykule.

Kwas fosforowy (V)

Czysty kwas fosforowy przyjmuje postać krystalicznego, bezbarwnego ciała stałego, które jest całkowicie pozbawione zapachu. Charakteryzuje się za to bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. I w takiej postaci jest też często oferowany w sprzedaży. Stężony kwas fosforowy jest żrący, dlatego sprzedawany jako ciało stałe wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Bardzo często w handlu możemy spotkać się z kwasem fosforowym sprzedawanym w postaci 85% roztworu wodnego. Niezależnie od tego, czy pracujemy z ciałem stałym czy roztworem wodnym konieczne jest zachowanie środków bezpieczeństwa w postaci rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Kwas fosforowy charakteryzuje się właściwościami higroskopijnymi. Oznacza to, że ma on zdolność pochłaniania wody z otoczenia. W kontakcie z metalami powoduje ich korozję. Z drugiej strony kwas fosforowy jest powszechnie znany ze swoich właściwości odrdzewiających. Ma jednak również inne zastosowania. To bardzo częsty dodatek spożywczy wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości i sekwestrant. O jego obecności w danym produkcie spożywczym – najczęściej można go spotkać w napojach gazowanych – świadczy symbol E338 na etykiecie produktu.

Zastosowania

Kwas fosforowy znajduje szerokie spektrum zastosowań, dlatego też niezbędne jest jego otrzymywanie na skalę przemysłową. Można go otrzymywać dwiema metodami – morką i termiczną. W metodzie mokrej prowadzi się reakcję między kwasem siarkowym (VI), a skałami naturalnie zawierającymi fosfor. W metodzie termicznej wykorzystuje się reakcje zachodzące podczas spalania czystego fosforu w tlenie.

Kwas fosforowy odgrywa istotną rolę w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie. To ważny składnik nawozów sztucznych. To także związek często wykorzystywany w stomatologii i ortodoncji. Roztwór na bazie kwasu fosforowego jest wykorzystywany do czyszczenia powierzchni zębów przed umieszczeniem na nich wypełnień dentystycznych. Jako bufor pH kwas fosforowy jest częstym składnikiem wyrobów farmaceutycznych.

Kwas fosforowy i napoje typu cola

Kwas fosforowy to znany odrdzewiacz, a jednocześnie składnik wielu słodkich napojów gazowanych typu cola. W praktyce oznacza to, że napoje te możemy z sukcesami wykorzystywać do rozpuszczania rdzy na śrubach, gwoździach i innych elementach metalowych. Z drugiej strony kwas fosforowy zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii, co czyni go doskonałym konserwantem, który trafia do dżemów, marmolad i konfitur.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Kwas fosforowy występuje w opakowaniach:
500g – 1kg – 5kg – 25kg
   

Odrdzewianie przedmiotów ze stali

Odrdzewianie przedmiotów stalowych

Odrdzewianie przedmiotów stalowych – W bardzo prosty sposób w domowych warunkach możemy otrzymać skuteczny odrdzewiacz, recepta: w 1200 cm3 wody należy rozpuścić 75g wodorotlenku sodowego, 35 g bezwodnego węglanu sodowego oraz 1 g nadmanganianu potasu. Przedmioty przeznaczone do odrdzewiania należy zanurzyć na kilka minut w roztworze, a następnie spłukać wodą i zetrzeć rdzę miękką szmatką. W/w roztwór jest bardzo nietrwały więc należy go przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Ewentualne ciemne plamy po nadmanganianie potasu można usunąć z rąk utrwalaczem, zakwaszonym kwasem octowym, a z naczyń – roztworem azotynu potasowego lub sodowego).

Znacznie skuteczniejsze są odrdzewiacze, których podstawowym składnikiem jest kwas fosforowy (kwas ortofosforowy). Spełnia on podwójną rolę: przeprowadza zawarte w rdzy związki żelaza w związki łatwo rozpuszczalne i działając na oczyszczoną powierzchnię, wytwarza na niej szczelną powłokę trudno rozpuszczalnego fosforanu żelazawego, odgrywającego rolę powłoki antykorozyjnej.

Fosforan żelazawy ma barwę szarozieloną. Pojawienie się tej barwy na powierzchni odrdzewianego przedmiotu świadczy o zakończeniu procesu odrdzewiania. Ostatnim etapem jest bardzo staranne spłukanie wodą resztek odrdzewiacza z powierzchni przedmiotu i osuszenie w strumieniu ciepłego powietrza. Najprostszym odrdzewiaczem fosforowym jest 15-procentowy roztwór wodny kwasu fosforanowego.

Lepsze wyniki otrzymuje się przy użyciu odrdzewiacza otrzymanego na bazie kwasu fosforowego (ortofosforowego) Recepta: do 1000 cm3 wody dodać 78 g kwasu fosforowego i w tym roztworze rozpuścić 56 g fosforanu żelazawego Fe3(PO4)2. Przeznaczone do odrdzewiania przedmioty należy zanurzyć w odrdzewiaczu i co pewien czas przecierać ich powierzchnię twardym pędzlem włosianym. Plamy rdzy na większej powierzchni należy obficie zwilżać odrdzewiaczem i także przecierać twardym pędzlem.

Po pojawieniu się szarozielonego zabarwienia powierzchnię należy spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. Zakup fosforanu żelazawego może okazać się zadaniem dość trudnym, ale można go przyrządzić samodzielnie według następującego przepisu: 16 g wiórków stalowych roztworzyć w mieszaninie 15 cm3 stężonego kwasu siarkowego i 50 cm3 wody. Do tak powstałego roztworu (kolor bladozielony) należy dodawać 10-procentowy roztwór węglanu sodu tak długo, aż następna porcja roztworu nie wytrąci już osadu. Strącony osad węglanu żelazawego powinniśmy szybko odsączyć i rozpuścić w 40 cm3 kwasu fosforowego. Otrzymany roztwór zastępuje 56 g fosforanu żelazawego.

 

   ,,,,,,,

Kwas fosforowy

Kwas Fosforowy

Synonimykwas fosforowy, kwas ortofosforowy, kwas fosforowy(V)
Wzór chemicznyH3PO4
Masa molowa97,995
Numer CAS7664-38-2
Numer WEO231-633-2
ZastosowanieDodatek spożywczy, półprodukt, odczynnik laboratoryjny, rozpuszczalnik odkamieniający, inhibitor korozji, środek do regulacji pH, środek odtłuszczający, nawozy.
WłaściwościPostać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: bezwonny
pH: < 1 (20°C)
Temperatura topnienia: -18°C – +27°C (75-93%)
Temperatura wrzenia: 135°C – 171 °C
Gęstość w temp. 20°C: 1,574 – 1,791 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,4
Prężność par w temp. 20°C: 0,04 hPa
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona

   ,,,,,,,,