Loading

Posts Tagged:Węglan wapnia

Węglan wapnia

Węglan wapnia to nieorganiczny związek chemiczny będący solą kwasu węglowego i wapnia. Węglan wapnia jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie. Stanowi składnik wielu minerałów, a także niektórych skał. Możemy go znaleźć odpowiednio w kalcycie i aragonicie (minerałach) oraz dolomicie, kredzie i koralu (skałach).

Zastosowanie

Węglan wapnia znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.

W budownictwie jest używany jako materiał budowalny. W postaci wapienia stosuje się go jako kamień budowlany, zaś w postaci sproszkowanych skał wapiennych jako surowiec do produkcji wapna palonego. Węglan wapnia znajduje zastosowanie do budowy dróg oraz produkcji cementu i betonu. Istnieje jeszcze trzecia postać węglanu wapnia, która znajduje zastosowanie w szerokorozumianym budownictwie – jest to bardzo drobno zmielony proszek, który wykorzystuje się jako biały barwnik. Na jego bazie powstaje tzw. biel wiedeńska.

W przemyśle spożywczym węglan wapnia jest wykorzystywany jako chemiczny dodatek do żywności o symbolu E170. To utwardzać, a zarazem barwnik spożywczy, który stosuje się w bardzo szerokiej gamie produktów – od pieczywa, przez wyroby cukiernicze i lody, aż po konserwowane owoce i warzywa.

Węglan wapnia znajduje zastosowanie w hutnictwie przy wytopie żelaza i produkcji stali, a także w przemyśle lekkim. Jest składnikiem papieru, szkła i porcelany. Węglan wapnia używa się do oczyszczania ścieków i zmiękczania wody, a także produkcji kosmetyków. To często spotykany składnik pudrów do twarzy oraz past do zębów. Możemy go znaleźć w wybielaczach, tabletkach z witaminami oraz w papierosach.

Węglan wapnia jako suplement diety

Jak wcześniej wspomnieliśmy węglan wapnia jest często spotykany w kompleksach witaminowych oraz innych wyrobach medycznych. Można go znaleźć w wielu suplementach diety, a kiedy należy po nie sięgnąć?

O prawidłowej suplementacji węglanu wapnia należy pomyśleć w sytuacji, kiedy:

  • pojawiają się problemy z kośćmi, w tym także zagrożenie osteoporozą,
  • dojdzie do złamań kości w wyniku urazów,
  • doskwierają nam częste skurcze i drżenia mięśni nóg,
  • skarżymy się na problemy związane z nadkwaśnością żołądka,
  • borykamy się z problemami trawiennymi, takimi jak zaparcia czy biegunki,
  • doszło do zatrucia solami ciężkimi,
  • skarżymy się na stany zapalne,
  • walczymy z alergią.

Suplementy z węglanem wapnia są również polecane osobom z zaburzeniami wchłaniania oraz osobom stosującym restrykcyjne lub monotonne diety. O suplementację tego pierwiastka należy również zadbać w przypadku dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Węglan wapnia występuje w opakowaniach:
250g – 500g – 1kg – 5kg – 25kg
   

Węglan wapnia

Wapnia Węglan

Synonimywęglan wapnia strącony,GURCAB 2, GURCAB 3
Wzór chemicznyCaCO3
Masa molowa100.09
Numer CAS471-34-1
Numer WE207-439-9
Zastosowanieróżne gałęzie przemysłu chemicznego
WłaściwościPostać: ciało stałe ( krystaliczne lub proszek )
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 9, 50 g/l H2O jako zawiesina (20°C)
Temperatura topnienia: 825°C
Temperatura wrzenia: rozkład > 825 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,93 g/cm3 (20°C)
Gęstość nasypowa: około 300 – 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: słabo rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

   ,,,,,,,