C10H14N2O8Na2 lub nieco prościej wersenian dwusodu

Wersenian dwusodu (wersenian disodowy) to organiczny związek chemiczny będący solą disodową kwasu wersenowego. Związek ma zdolność do tworzenia chelatów z różnowartościowymi metalami, przy czym – co bardzo ważne – niezależnie od wartości oznaczonego metalu zawsze wiąże tylko jeden atom. Ze względu na lepszą rozpuszczalność w wodzie wersenian dwusodu jest częściej stosowany w kompleksometrii niż wolny kwas wersenowy.

Wersenian dwusodu występuje w postaci bezbarwnego i bezwonnego ciała stałego nazywanego dihydratem. Dihydrat topnieje w temperaturze 248 °C, a jego rozpuszczalność w wodzie wyraża się stosunkiem 10,8 g na 100 ml przy temperaturze wody wynoszącej 22 °C.

Środek konserwujący w preparatach okulistycznych

Wersenian dwusodu należy obecnie do jednych z najczęściej stosowanych buforów w preparatach okulistycznych przeznaczonych do stosowania miejscowego. Związek ten zapewnia stabilność pH preparatu, tym samym zapewniając stabilność pH znajdującej się w nim substancji aktywnej.

Wersenian dwusodu jest znany ze swojego słabego działania przeciwko drobnoustrojom, przez co jest przez niektórych uważany za środek konserwujący. W niektórych krajach Unii Europejskiej jest nawet jako taki zarejestrowany. W praktyce okazuje się jednak, iż stosowanie w kroplach i żelach do oczu wyłącznie wersenianu sodu nie wpływa znacząco na trwałość preparatu. Stąd też wersenian disodowy jest często używany wraz z BAK, ponieważ jego właściwości kompleksowe zwiększają skuteczność przeciwbakteryjną BAK, jednocześnie przedłużając okres przydatności preparatu do użycia.

Toksyczność substancji konserwującej

W stężeniu 0,01% wersenian dwusodu jest o wiele mniej toksyczny niż inne klasyczne środki konserwujące. Nie jest to jednak środek całkowicie obojętny dla oka. Stosowanie preparatów zawierających wersenian dwusodu może powodować reakcje alergiczne. Warto również pamiętać o tym, że dodatek wersenianu disodu może zwiększać toksyczność substancji aktywnej, jeżeli ta ma charakter zasadowy.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Wersenian dwusodu występuję w opakowaniach:
100g250g500g1kg5kg25kg