Skład: formaldehyd 36-38%,  metanol > 5

Właściwości i działanie– formaldehyd wchodzi w reakcje z białkami powodując ich denaturację, działa zabójczo na przetrwalniki bakterii, na ich formy wegetatywne oraz wirusy i grzyby. Jako dodatek do pasz jest używana jako konserwant oraz dodatek do kiszonek.

Formalina w porównaniu z innymi środkami dezynfekcyjnymi w mniejszym stopniu wiąże z substancjami organicznymi, w związku z czym jej roztwory wnikają do gleby na głębokość 15 – 20 cm, działając skutecznie na drobnoustroje. Można ją stosować w roztworach wodnych, stanie gazowym lub postaci aerozolu, w postaci czystej jak również w mieszaninie z innymi środkami chemicznymi.

Wskazania

odkażanie budynków inwentarskich

odkażanie maszyn wylęgowych

odkażanie w komorach wełny, odzieży ochronnej, skór i futer

Formalina jest jednym z najbardziej uniwersalnych i najlepszych środków do dezynfekcji obiektów hodowlanych, stosuje się przy wszystkich chorobach zwierząt  w tym również ptaków. Ponieważ nie uszkadza odkażanych materiałów nadaje się do dezynfekcji wartościowych przedmiotów

Sposób użycia

Odkażanie pomieszczeń inwentarskich – mieszanina w proporcji  50 g KMnO4 + 100 ml formaliny na 10 m 3  do dezynfekcji gazowej – pomieszczenia powinny być szczelne, a temperatura w pomieszczeniach w granicach 15 – 50 °C, optymalna temp. wynosi 30 – 50 °C.Stosować przy wilgotności względnej min. 70 %

Pary formaldehydu otrzymuje się za pomocą aparatów lub sposobem bezaparaturowym. Do naczyń metalowych, których objętość wynosić ma jedną tysięczną objętości odkażanego pomieszczenia, wlewa się formalinę do której dodaje się 50 % wody, a następnie nadmanganian potasu

Odkażanie aparatów wylęgowych – na 1m3 objętości odkażanego aparatu wylęgowego potrzeba 45 g formaliny, do której dodaje się 30 g nadmanganianu potasowego i 20 ml wody.

Odkażanie jaj do inkubacji – na 1m3 pomieszczenia 30 ml formaliny, 20 g KMnO4, 15 ml wody przez okres 20 minut

formaldehyd w połączeniu z sodą żrącą działa silnie na pleśnie w pomieszczeniach chłodniczych.

Czas stosowania

° 2 dni w budynkach inwentarskich

° 30 min w aparatach wylęgowych

Przechowywanie : z daleka od materiałów utleniających w temperaturze pokojowej. Długotrwałe przechowywanie, szczególnie w niższej temperaturze powoduje powstawanie osadu  (białe kłaczki ) w takim przypadku roztwór należy ostrożnie podgrzać do temperatury 50 °C

Uwagi: Mieszanina i opary są trujące, drażniące i palne. Skórę dobrze chronić przed bezpośrednim kontaktem.

Postępowanie w przypadku :

zatrucia : wynieść z miejsca narażenia. Zapewnić spokój /bezruch/ w pozycji półleżącej lub siedzącej.Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności /uczucie braku tchu/ podawać tlen. Ze względu na zagrożenie obrzękiem płuc zapewnić transport do szpitala.

skażenia lub oblania skóry : obmyć skórę dużą ilością bieżącej wody. Nie stosować mydła, środków zobojętniających /zasadowych – alkalizujących/. Założyć na oparzenia jałowy opatrunek.

skażenia oczu : płukanie oczu przez co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody. Konieczność pilnej konsultacji okulistycznej w każdym przypadku skażenia oczu.

zatrucie drogą pokarmową : nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia białko jaj kurzych ewentualnie mleko. Nie podawać środków zobojętniających. Zapewnić transport do szpitala.

Ostrzeżenie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

UWAGA! Towar podlegający przepisom ADR. Towar nie jest wysyłany firmą spedycyjną, możliwy jedynie odbiór osobisty lub po uzgodnieniu.