Fosforan dwuamonowy występuje pod wieloma nazwami. Do tych najbardziej popularnych należą:

  • wodorofosforan amonu,
  • wodorofosforan diamonu,
  • wodorofosforan(V) amonu (nazwa zgodnie z Systemem Stocka),
  • wodoroortofosforan amonu,
  • wodoroortofosforan dwuamonowy,
  • wodorofosforan dwuamonowy,
  • fosforan amonu dwuzasadowy,
  • drugorzędowy fosforan amonu,
  • DAP.

Niezależnie od nazwy, mówiąc o fosforanie dwuamonowym mamy na myśli nieorganiczny związek chemiczny będący wodorosolą kwasu fosforowego i zasady aminowej. Fosforan dwuamonowy bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, za to jest nierozpuszczalny w alkoholach, acetonie i ciekłym amoniaku. Substancja przyjmuje postać białych jednoskośnych kryształów o zapachu podobnym do amoniaku i słonym smaku. Jest substancją niepalną, co decyduje o szerokim spektrum jego zastosowań.

Otrzymywanie

Fosforan dwuamonowy jest związkiem nieorganicznym. Oznacza to, że należy do grupy związków chemicznych, których nie zalicza się do związków organicznych. Związki nieorganiczne to takie, które nie zawierają atomów węgla lub zawierają nieliczne najprostsze związki węgla. Zalicza się do nich m.in. tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwusiarczek węgla, diselenek węgla, węgliki, cyjnaowodór oraz kwas węglowy, kwas cyjanowy, kwas izocyjanowy, kwas piorunowy oraz ich sole.

Fosforan dwuamonowy jest otrzymywany w reakcji amoniaku z kwasem fosforowym, którą można zapisać następującym wzorem sumarycznym:

2NH3 + H3PO4 → (NH4)2HPO4

Zastosowanie

Wodorofosforan amonu jak nazywany jest fosforan dwuamonowy wykorzystuje się jako składnik nawozów mineralnych, a także dodatek do pożywek dla drożdży oraz środek gaśniczy. Ze względu na swoje właściwości fosforan dwuamonowy jest częstym składnikiem sklejek, papierów, tekstyliów oraz materiałów budowlanych, w przypadku których opóźnia palenie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo oraz spektrum ewentualnych zastosowań poszczególnych wyrobów gotowych.

Fosforan dwuamonowy jest stosowany do oczyszczania cukru oraz jako topik. Sięga się po niego podczas lutowania cyny, miedzy, cynku i mosiądzu. Substancja ta jest również powszechnie znana jako katalizator w produkcji aminoplastów. Fosforan dwuamonowy stosuje się do impregnowania zapałek oraz barwienia wełny. Wykorzystuje się go przede wszystkim w procesach barwienia wełny chromem oraz barwnikami koloidalnymi rozpuszczalnymi w zasadach i nierozpuszczalnymi w kwasach. Ze względu na swoją niepalność fosforan dwuamonowy jest także częstym składnikiem dodawanym do wody przeznaczonej do gaszenia lasów oraz pożarów roślinności trawiastej.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Fosforan dwuamonowy występuje w opakowaniach:
100g – 250g – 500g – 1kg – 25kg