DSMO to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym (CH3)2SO. Związek należy do grupy sulfotlenków, a więc grupy organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym R’R”S=O. Wiele sulfotlenków wykazuje właściwości toksyczne i rakotwórcze. DSMO stanowi pod tym względem pewny wyjątek. W warunkach normalnych dimetylosulfotlenek czysty występuje w postaci bezbarwnej cieczy lub kryształów o właściwościach higroskopijnych.

Właściwości fizyczne

DSMO jest mieszalny z wodą, w związku z czym może służyć jako organiczny rozpuszczalnik związków nieorganicznych. Dimetylosulfotlenek czysty należy do klasy rozpuszczalników aprotycznych silnie solwatujących (cząsteczki DSMO będącego rozpuszczalnikiem otaczają cząsteczki rozpuszczalnego związku chemicznego).

Dimetylosulfotlenek czysty jest mieszalny również z innymi rozpuszczalnikami. Z etanolem miesza się bez ograniczeń, równie dobrze miesza się z większością rozpuszczalników organicznych. Wyjątek stanowią tutaj alkany i eter.

Zastosowanie

Dimetylosulfotlenek czysty jest stosowany jako rozpuszczalnik, środek czyszczący, odczynniki analityczny, reagent (substancja biorąca udział w reakcji chemicznej) i krioprotektant (substancja lub mieszanina substancji chroniąca zamrażany obiekt). W chemii organicznej DMSO jest stosowany w parze z czynnikami aktywującymi, takimi jak DCC czy chlorek oksalilu jako łagodny czynnik utleniający. Dimetylosulfotlenek w tandemie z czynnikiem aktywującym występuje m.in. w reakcjach utleniania Pfitznera-Moffatta i Swerna.

Aplikacje medyczne

W medycynie DSMO jest stosowany miejscowo w celu ułatwienia przenikania innych leków do krwioobiegu. Jest to również lek weterynaryjny. DSMO ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, dlatego stosuje się go jako środek łagodzący ból i obrzęk w sanach zapalnych pęcherza.

DSMO jest również wykorzystywany do zabezpieczania wszelkiego rodzaju próbek biologicznych przed czynnikami zewnętrznymi. Środek wykazuje bowiem właściwości przeciwwirusowe, antybakteryjne i przeciwgrzybicze.

Medycyna alternatywna

W medycynie alternatywnej dimetylosulfotlenek jest stosowany jako wszechstronny lek do leczenia m.in.: dny moczanowej, zaburzeń psychicznych, rozedmy płuc i nowotworów. Środek nie był nigdy pod tym kątem badany klinicznie, w związku z powyższym ewentualne właściwości lecznicze DMSO nie zostały potwierdzone.

Toksyczność

DSMO powoduje rozpad czerwonych ciałek krwi, ale w przeciwieństwie do innych sulfotlenków nie jest rakotwórczy. Zgodnie z kryteriami IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) omawiany związek chemiczny nie wykazuje działania rakotwórczego, natomiast według kryteriów RTECS (Rejestr Toksycznych Efektów Substancji Chemicznych) działanie to nie jest jednoznaczne.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

DMSO występuje w opakowaniach:
250ml – 500ml – 1L – 5L – 20L