Choć wynalezienie szkła wodnego sodowego przypisuje się mieszkańcom Teb, którzy dokonali tego wyczynu ok. 6000 lat temu, do połowy XIX wieku nie znaleźliśmy praktycznego zastosowania dla tej niezwykłej substancji. Dziś szkło wodne sodowe należy do grupy tych związków chemicznych, które znajdują wszechstronne zastosowanie. Co o nim wiemy? Do czego służy? Jakie ma właściwości? Osoby zainteresowane charakterystyką szkła wodnego sodowego zachęcamy do dalszej lektury poniższego artykułu, w którym postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące szkła wodnego sodowego.

Krzemiany sodu – związki wciąż owiane tajemnicą

Chemia zna wiele związków chemicznych, które ze względu na ograniczone możliwości aplikacji oraz wysokie koszty produkcji bądź syntezy najzwyczajniej w świecie nie zasługują na produkcję na skalę przemysłową. Szkło wodne sodowe do nich nie należy. To związek chemiczny, który znajduje wszechstronne zastosowanie pomimo stosunkowo niewielkiej wiedzy na temat jego właściwości, struktury oraz roztworów wodnych.

Szkłem wodnym sodowym określa zestalone stopy krzemianów metali alkalicznych, a także ich wodne roztwory o stosunkach molowych w granicach od 2 do 4 moli krzemionki na 1 mol tlenku metalu. Ze względu na dobrą rozpuszczalność w wodzie szkła wodne sodowe zwykło się nazywać rozpuszczalnymi krzemianami lub krzemianami, przy czym w literaturze przedmiotu najczęściej stosowanym i najbardziej rozpowszechnionym określeniem pozostają szkła wodne sodowe.

Zalety szkła wodnego sodowego

Na początku należy zwrócić uwagę na fakt, iż w Polsce szkła wodne sodowe wciąż nie znalazły należytego zastosowania, w związku z czym produkcja zagraniczna szkieł wodnych, na których bazują różne gałęzie przemysłu znacząco odbiega od krajowej. Można się zatem spodziewać w niedalekiej przyszłości wzrostu produkcji krajowej, zwłaszcza w związku z rosnącymi aplikacjami szkła wodnego sodowego w różnych dziedzinach życia, nie tylko w przemyśle.

Koniec XX wieki i początek XXI wieku to czas, kiedy zwrócono uwagę na możliwość zastosowania szkieł wodnych w ochronie środowiska. Przemawia za tym wiele ich właściwości, takich jak:

  • ekonomiczność stosowania, która wynika z niskiej ceny surowca, przy jednoczesnej możliwości uzyskania znacznych korzyści techniczno-ekonomicznych z aplikacji wyrobu gotowego,
  • możliwość dostosowania proporcji parametrów fizykochemicznych do indywidualnych potrzeb oraz wymagać odbiorcy,
  • nietoksyczność, która umożliwia dodawanie związku chemicznego do wody pitnej, jak również odprowadzanie wód pochłodniczych wykorzystywanych w procesie przemysłowym bezpośrednio do zbiornika wodnego bez konieczności ich oczyszczania,
  • bezpieczeństwo surowca do produkcji szkła wodnego sodowego dla środowiska, a co za tym idzie brak zagrożeń związanych z jego transportem, jak i transportem samego szkła wodnego.

Wśród licznych zalet szkła wodnego sodowego należy wskazać działanie antykorozyjne, zapobieganie osadzania się osadów, słaba reaktywność, stosunkowo wysoka stabilność związku, nieograniczona rozpuszczalność w wodzie oraz niepalność.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Szkło wodne sodowe występuję w opakowaniach:
100g – 250g – 500g – 1kg – 25kg