Azotyn sodu bez tajemnic

Mianem azotynu sodu (azotan(III) sodu) określamy nieorganiczny związek chemiczny będący solą kwasu azotowego i sodu. W temperaturze pokojowej azotyn sodu przyjmuje postać białej lub żółtawej substancji stałej charakteryzującej się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Będąc solą słabego kwasu i mocnej zasady azotyn sodu ulega hydrolizie anionowej dając roztwór o odczynie zasadowym.

Azotan(III) sodu jest stosowany jako substrat przy produkcji barwników oraz jako dodatek konserwujący do żywności. Obecność tego drugiego w spożywanych produktach spożywczych możemy rozpoznać po symbolu E250.

Niebezpieczny E250 w żywności?

Azotyn sodu nie jest substancją obojętną dla ludzkiego organizmu. Podczas obróbki mięsa zakonserwowanego z użyciem nadmiaru tej substancji azotyn sodu może reagować z produktami rozkładu aminokwasów tworząc przy tym nitrozoaminy o właściwościach rakotwórczych. Mimo to jest to konserwant często dodawany do żywności. Dlaczego? Azotyn sodu zapobiega psuciu się produktów spożywczych, jednocześnie chroniąc osoby je spożywające przed występującymi w nich patogenami. I tak, okazuje się bardzo skuteczny w walce z bakteriami Clostridium botulinum, której toksyny są odpowiedzialne za wywoływanie zatrucia jadem kiełbasianym. Co ciekawe, azotyn sodu nie wykazuje działania bakteriobójczego w przypadku bakterii, takich jak Salmonella Escherichia Coli.

Inne działanie

Właściwości bakteriobójcze to nie jedyny powód, dla którego azotyn sodu jest konserwantem tak chętnie wykorzystywanym w przemyśle mięsnym. Należy pamiętać o tym, że odgrywa istotną rolę w utrzymaniu prawidłowej barwy mięsa i nadawaniu smaku, a hamując utlenianie się lipidów spowalnia proces jełczenia produktów wysokotłuszczowych. Stosuje się go przede wszystkim podczas peklowania mięsa, ale również do konserwacji wyrobów mięsnych poddawanych obróbce termicznej i surowych (niepoddawanych żadnej formie obróbki termicznej).

Azotyn sodu w innych gałęziach przemysłu

Gdzie jeszcze można spotkać azotyn sodu? W paszach dla zwierzą… A także, w przemyśle garbarskim, przemyśle gumowym oraz jako środek porotwórczy przy produkcji tworzyw sztucznych. Azotyn sodu pochłania dym i zapachy, dlatego możemy się na niego natknąć w pojemnikach na śmieci, dywanach i lodówkach. To także środek antykorozyjny, składnik do wyrobu farmaceutyków i pestycydów rolniczych oraz polecany dodatek do betonu i gipsu, który odpowiada za podnoszenie wytrzymałości tych spoiw.