Dichlorometan znany również jako chlorek metylenu o wzorze sumarycznym CH2Cl2  to organiczny związek chemiczny należący do grupy halogenków alkilowych. W temperaturze pokojowej dichlorometan przyjmuje postać bezbarwnej, szybko parującej cieczy o charakterystycznym, słodkawym zapachu. Jest to substancja niepalna i mało reaktywna. Chlorek metylenu rozpuszcza się w wodzie i jest mieszalny z etanolem i eterem dietylenowym, rozpuszcza się także w czterochlorku węgla.

Przede wszystkim rozpuszczalnik…

Dichlorometan jest stosowany przede wszystkim jako rozpuszczalnik do reakcji i ekstrakcji. Stanowi również mało polarny eluent w chromatografii cieczowej. Mianem chromatografii cieczowej określa się technikę analityczną lub preparatywną, która służy do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych przy wykorzystaniu eluentu. Eluentem w przypadku chromatografii cieczowej nazywamy płyn wymywający substancje zaadsorbowane na fazie stałej. Może to być rozpuszczalnik lub mieszanina rozpuszczalników.

Dichlorometan jest o wiele mniej szkodliwy niż chloroform, dlatego wyparł chloroform z preparatyki organicznej. Jako rozpuszczalnik chlorek metylenu jest również stosowany do powlekania i odtłuszczania metali. Omawiany związek chemiczny jest także produktem bazowym dla wielu rozpuszczalników wspomagających usuwanie starych powłok malarskich, a nawet czyszczenie kamienia (np. nagrobków), czy usuwanie nadruków z koszulek.

Inne zastosowania

Chlorek metylenu znajduje zastosowanie w wielu branżach i gałęziach przemysłu. W przemyśle farmakologicznym stanowi medium reakcyjne do wytwarzania ampicyliny, penicyliny hydroksy-benzylowej i cefalosporyny.

Jako półprodukt chemiczny dichlorometan jest stosowany jako: rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, środek spieniający, płyn termoprzewodzący, odczynnik chemiczny, itd.

Bezpieczeństwo

Chlorek metylenu jest najmniej szkodliwym związkiem chemicznym z chlorkowych pochodnych węglowodorów, przy czym jego duża lotność zwiększa ryzyko zatrucia. Środek działa drażniąco na skórę i oczy, a po wchłonięciu przez drogi oddechowe lub po połknięciu bywa toksyczny. Dichlorometan przejawia właściwości kancerogenne – przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej powodując mutację materiału genetycznego. Wdychanie chlorku metylenu powoduje narkozę i utratę przytomności. Stosowanie chlorku metylenu wymaga zachowania środków ochrony indywidualnej. W przypadku oddziaływania oparów na oczy, oczy należy przez kilka minut płukać obficie wodą.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Chlorek metylenu występuje w opakowaniach:
500ml – 1L – 5L – 25kg