Kwas solny znany również jako kwas chlorowodorowy to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym HCI. Określenie kwas solny odnosi się do roztworu wodnego gazowego chlorowodoru, choć czasami bywa stosowane także w kontekście roztworów chlorowodoru w innych rozpuszczalnikach polarnych. Omawiana substancja jest silnie żrąca. W warunkach normalnych przyjmuje postać przezroczystej, bezbarwnej cieczy, przy czym techniczny kwas solny może przybierać kolor żółty.

Otrzymywanie

Kwas solny otrzymuje się poprzez absorpcję w wodzie gazowego chlorowodoru. Mianem absorpcji w chemii fizycznej określamy proces wnikania jednej substancji do innej substancji. Jest to proces silnie egzotermiczny, w wyniku czego mieszanina gwałtownie się rozgrzewa. To dlatego proces absorpcji przeprowadza się przez przepuszczanie gazowego HCI nad powierzchną wody w specjalnym urządzeniu nazywanym absorberem powierzchniowym.

Właściwości

Jak już wcześniej zdążyliśmy wspomnieć, kwas solny to roztwór bezbarwny. Spotykane w niektórych sytuacjach żółtawe zabarwienie technicznego kwasu solnego wynika z zanieczyszczenia mieszaniny jonami żelaza.

Kwas solny jest jednym z najmocniejszych kwasów nieorganicznych. Związek nie ma właściwości utleniających i jest lotny, w wyniku czego jest mniej żrący do mocnych kwasów tlenowych, co nie zmienia faktu, iż działaniu stężonego kwasu solnego ulegają m.in. tkaniny, papier, a także nasza skóra.

Warto pamiętać o tym, że kwas solny ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wielu organizmów żywych. Jest on niezwykle istotnym czynnikiem trawiennym wydzielanym w żołądkach większości zwierząt przez specjalne komórki okładzinowe. Kwas solny powstaje również w naszych żołądkach. Jest składnikiem tzw. soku żołądkowego, którego nasz organizm produkuje około półtora litra na dobę. Zadaniem kwasu solnego w układzie trawiennym jest m.in.:

  • aktywowanie nieczynnego pepsynogenu (proenzymu pepsyny),
  • zapewnienie kwaśnego środowiska niezbędnego do prawidłowego trawienia białka przez pepsynę,
  • uruchamianie procesów pęcznienia tkanki łącznej w mięsie,
  • koagulacja białka mleka poprzez utrzymywanie w żołądku zakwaszonej kazeiny,
  • działanie antyseptyczne i bakteriobójcze,
  • ochrona niektórych witamin,
  • ułatwianie wchłaniania żelaza i wapnia,
  • regulowanie procesów otwierania i zamykania odźwiernika żołądka.

Zastosowanie

Kwas solny to jeden z najczęściej stosowanych kwasów technicznych i przemysłowych. Wykorzystuje się go m.in. w przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle farmaceutycznym, garbarstwie, a także w cukiernictwie, przy produkcji barwników i ekstrakcji ród metali. Kwas solny jest również wykorzystywany jako preparat do czyszczenia powierzchni metali, a w geologii jako środek do analizy minerałów. W połączeni z kwasem azotowym kwas solny tworzy tzw. wodę królewską, którą stosuje się do roztwarzania metali szlachetnych.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Kwas solny występuje w opakowaniach:
100ml – 500ml – 1L – 30L